A. Seďa: Pokrytectví 1.místopředsedkyně ODS

10. prosince 2019

Ve svém článku „O smrtícím kokteilu a rovnostářském socialismu“, nám 1.místopředsedkyně ODS předvedla, jak pokrytecké je současné vedení této strany, od které se dnes odvrací i její samotní zakladatelé. Ano, mohu souhlasit, že politika sociální demokracie a ODS je rozdílná, a to právě v tom, čí zájmy hájí. Pokud můžeme mluvit o smrtícím kokteilu pro naši zemi, pak bychom měli mluvit o pravicových vládách v letech 2006 až 2013. A tento kokteil namíchala ODS zejména pro zaměstnance, seniory a také, světe div se, pro živnostníky. Tedy pro ty, o kterých dnes paní místopředsedkyně hovoří, že hájí jejich zájmy.

ČSSD má na starosti MPSV pět let a proto se jí podařilo napravit ty největší křivdy, které tady napáchala pravice. A to jak vůči seniorům, rodinám s dětmi, zdravotně postiženým, tak zejména vůči zaměstnancům. Sociální demokraté souhlasí, že bohatství vzniká z práce a proto podporuje zvýšení mezd a platů, protože také platí, že „Bez práce nejsou koláče.“

Kapitalistický systém je založen na nerovnosti a proto pokud chceme zajistit občanské práva a svobody dané platným ústavním pořádkem, pak je nutné přerozdělovat bohatství vzniklé z práce. A je třeba zachovat solidární a soudržnou společnost, která je sto řešit aktuální problémy současného globálního a na spotřebu orientovaného světa.

Je opravdu pokrytecké hovořit o podpoře kvality života, růstu životní úrovně či o dostupnosti a kvalitě veřejných služeb a přitom z této politiky vylučovat většinu populace. Populace, která pobírá za svoji každodenní práci menší mzdu než je průměrná mzda v naši zemi. Populace, ve které drtivá většina seniorů má velmi nízké důchody a populace, kde mají finanční problémy rodiny s dětmi či matky samoživitelky. A je pokrytecké ze strany české pravice, když na jednu stranu kritizuje schodek státního rozpočtu a na straně druhé navrhuje další zvyšování výdajů státního rozpočtu či dokonce hospodaří s rozpočtovými schodky na komunální úrovni.

Blogy