Postřehy z jednání starostů v Praze

20. června 2016

Dne 14. června se v Lidovém domě uskutečnila již 5. Valná hromada Klubu starostů a primátorů zvolených za ČSSD. Oproti minulým letům se akce účastnilo o mnoho více členů Klubu, což svědčí nejen o zvyšujícím se zájmu o činnost této komunální platformy uvnitř, nýbrž zejména o tom, že se Klubu po určité době stagnace podařilo navázat na úspěšné působení rámci ČSSD. Steinerův sál Lidového domu byl starosty a hosty Valné hromady naplněn téměř k prasknutí.

do-clanku.jpg

Vzhledem k tomu, že Valná hromada tentokrát nevolila svého předsedu, kterým ještě rok zůstane Stanislav Mrvka, starosta Jindřichova Hradce, bylo hlavním tématem jednání hodnocení uplynulého roku a vize do budoucnosti. Předseda Klubu se ve svém vystoupení záměrně věnoval především určitým „nedotaženostem" stávající činnosti, neboť, jak sám tvrdí, „je vždy co zlepšovat a chválit by měli jiní". Vystoupení předsedy Mrvky nebylo statické ani lamentující, naopak bylo svižné a jdoucí za podstatou. V závěru své prezentace navrhl Valné hromadě deset krátkodobých opatření, jak činnost Klubu zintenzivnit, která byla jednohlasně přijata.

Valné hromady se účastnil předseda ČSSD B. Sobotka, statutární místopředseda ČSSD M. Chovanec, místopředseda ČSSD pro hospodaření M. Starec, předseda Rozpočtového výboru PS PČR Václav Votava a poslanec ČSSD Lukáš Pleticha. Na diskusi se aktivně podílel rovněž Petr Vícha, předseda Senátorského klubu a starosta Bohumína.

Dlouhodobým cílům Klubu byl věnován materiál s názvem „Příspěvek Klubu k dlouhodobému programu ČSSD". Materiál odpovídá na otázku, co by podle starostů a primátorů v dlouhodobém programu nemělo za žádnou cenu chybět. Ke své činnosti potřebují města a obce od státu především finanční záruky, aby se mohly v klidu věnovat potřebám svých občanů a celkovému rozvoji svých sídel. Proto Klub navrhl do dlouhodobého programu, aby již Ústava České republiky obsahovala jasné garance financování měst a obcí a princip, že s každou novou povinností přijdou i dostatečně vysoké finanční prostředky. Návrh Klubu se týká rovněž zvýšení rozpočtového určení daní od roku 2020, kdy se pravděpodobně výrazně sníží evropské dotace.

Během Valné hromady byl dostatečný prostor k diskusi o vnitřních záležitostech Klubu, připravované legislativě i vizích do budoucna. Přítomní členové se do ní zapojili s vehemencí starostům vlastní. A byli kritičtí. Vyváženě kritičtí. Klub je sice skutečně respektovaným partnerem v rámci ČSSD, avšak respektovaný s jistou rezervou. Pokulhává ta pověstná koncovka. Na druhé straně musí být Předsednictvo Klubu i členská základna jako celek mnohem aktivnější, snad i razantnější, aby již příští rok měl Klub více konkrétních úspěchů, než je tomu v současnosti. Tak by bylo možné shrnout názor starostů směrem dovnitř. Diskutující se také shodli na tom, že smyslem Klubu není postihnout všechny oblasti politiky ČSSD, nýbrž by se měl orientovat na několik základních směrů své činnosti, pro nejbližší období financování územní samosprávy a sociální oblast.

Jednání Valné hromady bylo úspěšné, neboť prokázalo, že Klub skutečně žije, je slyšet a je o něj zájem zevnitř i zvnějšku. V nejbližším období se asi nemůžeme měřit s našimi sesterskými organizacemi v německy mluvících zemích, SGK v Německu a GVV v Rakousku, které jsou několikanásobně větší a mají za sebou desítky let trvající historii a vývoj. Nicméně se zdá, že Klub má dobrý směr a především dobrého předsedu a čestného člověka přítele S. Mrvku.

Mgr. Petr Schlesinger – tajemník Klubu


Další  informace a fotografie naleznete zde: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/dnes-jednali-starostove-za-cssd/


Blogy