Pouhý podpis pod smlouvou postavení kantorů nezlepší

26. července 2010

Se zajímavou vizí přišel jen pár dní po uvedení do funkce novopečený ministr školství Josef Dobeš (VV). Autoritu učitelů by podle jeho slov brzy měla podpořit smlouva mezi školou a rodiči žáků, která by stanovila pravidla chování dětí ve škole. Ministr chce na toto téma iniciovat diskusi s odbornou i laickou veřejností, jak uvedla počátkem týdne řada médií.

Obecně lze iniciativu pana ministra Dobeše bezesporu pokládat za velmi pozitivní. Není pochyb o tom, že role kantorů ve vztahu školy a rodičů, resp. samotných dětí patří k nejpalčivějším problémům současného nejen českého školství. Autorita pedagogů s každým novým školním rokem slábne a situace se stává neúnosnou. Proto je podpora významu postavení učitelů ve výchově a vývoji dětí určitě na místě. Otázkou je, zda ji může zajistit pouhý podpis rodiče pod smlouvou.

Pravidla chování žáků ve škole v současné době upravují školní řády, se kterými se mají povinnost seznámit jak žáci, tak jejich rodiče. Roli smlouvy mezi školou a rodiči, o které mluví ministr Dobeš, tak vlastně plní už dnes. Praxe přesto ukazuje, že reálný vliv na papíře napsaných pravidel na chování dětí je mizivý, naprostá většina rodičů nemá ani ponětí o tom, co školní řád zahrnuje. Lze si jen těžko představit, že podpis na vyznačeném místě pod textem by na jejich přístupu něco změnil.

Problematická je i samotná právní forma. Nelze například nutit k podpisu rodiče, kteří z nějakého důvodu nebudou souhlasit byť s jediným bodem smlouvy. Ani pan ministr si přitom jistě nemyslí, že by se smlouvy řešily s rodiči každého školáka individuálně, což by navíc ani nebylo právě spravedlivé. Stejné otazníky visí nad způsobem vymáhání dodržování smlouvy a případnými sankcemi, které by při nenaplnění smluvního vztahu měly následovat.

Přesto všechno si úvaha pana ministra zaslouží podporu a jeho deklarovaný důraz na posílení autority a společenského postavení učitelů je dobrým signálem. Uvidíme, jakým směrem se debaty na toto téma posunou po několika měsících. ČSSD je každopádně připravena účastnit se takové diskuse a podpořit návrhy, které k posílení autority kantorů na školách reálně povedou.

Blogy