Pozitivní signály

23. února 2015

Policie objasnila v loňském roce procentuálně nejvíce případů za posledních deset let. Rok 2014 je pak zlomový i v tom, že celkově trestných činů výrazně ubylo a podařilo se zajistit majetek za více než osm miliard korun. Ze statistických dat již nevyčteme, co vše je příčinou tohoto markantního zlepšení.

Je nutné vrátit se o rok zpět. Na postu policejního prezidenta byli dva muži. Tím jsme se stali sice celosvětovým unikátem, ale vedení celé organizace bylo natolik zaměstnáno vnitřními spory, že na vlastní řízení prakticky nezbýval čas. Nezanedbatelným efektem tohoto stavu, který ani jeden z tehdejších šéfů policie nezavinil, byla nejistota uvnitř sboru. Přičíst je nutné škrty v základních platech, málo policistů v přímé službě „na ulici“ a chybějící finanční prostředky na techniku i na nákup benzínu...

Za 365 dnů se podařilo situaci stabilizovat a vášně uklidnit. Policejní prezident je jen jeden a má důvěru policistů, odborné i laické veřejnosti. Po letech utahování opasků se zvýšily tarifní platy a v rozpočtu na rok 2015 je myšleno na nábor nových policistů i na nezbytnou modernizaci.

V příštích čtyřech letech chceme sbor rozšířit o dalších 4 000 lidí. Zajištění bezpečnosti občanů v ulicích, drogová problematika a s ní související trestná činnost, včetně tzv. drobné kriminality zůstávají pro policisty i nadále prvořadou prioritou. Stejně tak jako nejzávažnější hospodářské delikty. KOBRA prokázala, že má ostré zuby a nejinak tomu bude i v budoucnu. Policie musí být připravena adekvátně reagovat i na aktuální nové hrozby jako je terorismus a kyberkriminalita. Ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem proto vznikne nový, speciální, celorepublikový útvar.

K ideálnímu stavu je pochopitelně ještě dlouhá cesta. První kroky (a i statistické výsledky to potvrzují) jsou však pozitivním signálem. Směřujeme k tomu, abychom i v Česku měli sebevědomou policii, která standardně a transparentně funguje. K policistům, kteří jsou hrdí na svou profesi a jejichž práce si váží všichni řádní občané.

Blogy