Pravda o investičních pobídkách

7. dubna 2010

Systém investičních pobídek nastartovaný za vlád ČSSD se České republice vyplácí. Každá vložená koruna se vrátila 8,5 krát. Čistý příjem státu z investičních pobídek za dobu jejich existence (od roku 1998 do 2008) činil přibližně 230 mld. Kč a jejich důsledkem byl i vznik 308 tisíc nových pracovních míst. Prokazuje to aktuálně zveřejněná nezávislá studie mezinárodní společnosti Deloitte.

Stejně tak nezávislá mezinárodní poradenská společnost KPMG konstatovala, že bez investičních pobídek přišlo do ČR pouhých 27 % z realizovaných investic.

Celých posledních deset let probíhala polemika mezi ČSSD a ODS o tom, zda investiční pobídky našemu hospodářství pomáhají, nebo škodí. Publikovaná studie dokazuje, že ODS neměla pravdu. Její odpor proti investičním pobídkám nebyl podložen reálnými argumenty, ale pouze ideologickým odporem k jakékoliv formě aktivní vládní hospodářské politiky. Ještě štěstí, že v letech 1998-2006 ODS v naší zemi nevládla a investiční pobídky tak mohly podpořit zaměstnanost a růst životní úrovně. Po roce 2006 už to bylo podstatně horší.

Investiční pobídky byly po celou dobu vládnutí ČSSD jedním z klíčových faktorů hospodářského růstu, který v roce 2007 dosáhl rekordní úrovně 6,5 %. Za 30 vložených miliard Česká republika získala 260 miliard daňových příjmů a 308 000 pracovních míst. 27% nových míst bylo vytvořeno na úrovni investorů a 73% pracovních míst na úrovni dodavatelů.

Sociálnědemokratické pobídky vytvořily místa především ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Díky pobídkám se v České republice usadila například TPCA nebo Hyundai.

ČSSD chce stejného úspěchu dosáhnout i v rozvoji investic do oborů s vysokou přidanou hodnotou. Investice do Hi-tech pomohou vytvářet špičková pracovní místa, zvýší naši konkurenceschopnost a pomohou zaměstnat ve výrobě další tisíce lidí. Chceme obnovit příliv domácích a zahraničních investic, který za vlády ODS viditelně opadl.

Kdyby ODS pokračovala v naší úspěšné politice z let 1998-2006, mohla vytvořit desítky tisíc dnes tolik potřebných pracovních míst. Za selhání při lákání investorů je přímo zodpovědný exministr za ODS Martin Říman, který nepromyšleně prosadil zkrácení daňových pobídek pro investory z desíti na pět let. Stát tak sice ušetřil několik stovek milionů na přímých podporách, ale připravil se o desítky miliard příjmů.

Martin Říman prosazoval namísto zdravého rozumu modrou ideologii a způsobil občanům České republiky zbytečné ztráty. Důkazem jeho nekompetentnosti je tvrzení z roku 2007 pro časopis Ekonom: „Jejich užitečnost (investičních pobídek) se blíží nule… Zastávám názor, že investoři, kteří přišli do České republiky, sem z 90 procent přišli i bez investičních pobídek, protože je sem přivedly jiné komparativní výhody ve srovnání s jejich mateřskými zeměmi. A pokud jde o těch deset procent, kteří přišli jen pro ten oběd zadarmo, tak těch by tedy nebyla žádná škoda.“

A pak se divte, že jsme takové vládě vyjádřili nedůvěru.

Blogy