Priority ČSSD na aktuální schůzi Sněmovny

6. září 2016

S novým školním rokem začíná i další schůze Poslanecké sněmovny a i tentokrát je na programu celá řada velmi důležitých zákonů, kterými ČSSD naplňuje svůj program.

Již poslední krok nás dělí od úspěšného završení mnohaletého úsilí sociálních demokratů prosadit do našeho právního řádu princip prokazování původu majetku. Během projednávání v Senátu se ministr Babiš poněkud zapletl do svých vyjádření a nečekaně podpořil náš návrh na snížení rozdílu mezi nárůstem jmění a vykázanými příjmy daňového poplatníka, při kterém by ho mohla finanční správa k prokázání původu majetku vyzvat. Naši senátoři nezaváhali, prosadili pozměňovací návrh a zákon nám vracejí k novému hlasování se sníženou hranicí pěti milionů korun.

Stejně tak budeme po úpravách v Senátu ještě jednou hlasovat pro důležitou novelu volebních zákonů, která stanovuje jasná pravidla volebních kampaní a zajišťuje vyšší míru jejich transparentnosti.

O zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo napsáno již mnohé. Před prázdninami chybělo velmi málo k tomu, abychom od Nového roku měli všechny restaurace bez tabákového dýmu. Změna postoje kolegů z ANO při závěrečném hlasování nebyla zrovna nejšťastnější, a tak Česká republika zůstala jednou z posledních zemí, kde kouření v restauracích není nikterak regulováno. Na této schůzi tedy budeme tzv. protikuřácký zákon projednávat znovu. S promítnutím změn, které byly podpořeny jako pozměňovací návrhy v rámci třetího čtení Sněmovnou, s výjimkou návrhu, který povoloval tzv. kuřárny. Věřme, že v této podobě již pro zákon získáme dostatek hlasů.

Veřejnost bude jistě velmi pozorně sledovat hlasování o zákoně o střetu zájmů. Nejde o žádný „Lex Babiš", ambice zákona jsou daleko nad domnělými či skutečnými střety zájmů jednoho člena vlády. Chceme zásadním způsobem posílit transparentnost a kontrolovatelnost výkonu veřejné funkce, zpřísnit pravidla pro vlastnictví médií, nedovolit zneužívání politické a finanční moci a zamezit tomu, aby se informace získané při vykonávání veřejné funkce daly zneužívat v obchodních transakcích.

Projednávat začneme novelu zákona o státní sociální podpoře, která umožní rodičům s dětmi větší volnost v oblasti volby výše a délky čerpání rodičovského příspěvku. Rodiče budou moci flexibilněji rozhodovat o tom, v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat tuto nárokovou dávku sociální podpory. Celá částka rodičovského příspěvku bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti a zaměstnaným rodičům tedy bude umožněn dřívější návrat do zaměstnání. Novela zároveň ruší podmínku sledování docházky dítěte do předškolního zařízení, konkrétně u dvouletých dětí, u nichž nyní nesmí být delší než 46 hodin měsíčně.

Do prvního čtení jde také novela zákona o zpravodajských službách, která přináší důslednější systém kontroly všech zpravodajských služeb. Cílem novely je eliminovat rizika zneužití či účelového ovlivňování činnosti zpravodajských služeb, stejně jako zamezit jakýmkoli možným pokusům o politické tlaky vůči těmto službám. Pokud zákon úspěšně projde legislativním procesem Parlamentu, půjde o další splněný slib ČSSD a další naplnění programového prohlášení vlády.

Roman Sklenák, předseda poslaneckého klubu ČSSD

Blogy