Proč Kalouska Bakalovy byty nezajímaly?

18. prosince 2009

Téměř celý rok posloucháme v Poslanecké sněmovně zástupce ministerstva financí a Vlády České republiky, kteří nám celou dobu vyprávějí, že stát nemůže nic podnikat na ochranu práv nájemníků ve věci 45 000 bytů po OKD, dnes vlastněných Bakalovou RPG. Pamatuji si, jak v březnu pan Kalousek ještě jako ministr financí hřímal, že nebude utrácet peníze daňových poplatníků na spory, které podle právnických analýz, jež má k dispozici, musí dopadnout špatně. Tohle posloucháme celý rok.

Tehdejší ministr Kalousek dokonce vykřikoval, že má analýzy společnosti Allen  Overy. Bodejť že nám její analýzy říkaly, že nejde nic dělat – vždyť tato společnost zároveň prokazatelně pracuje pro společnost pana Bakaly!! Dokonce pro RGP Industries zpracovala analýzu rozprodeje nemovitostí. Máme tu právní firmu, která pracuje pro obě strany sporu zároveň a nikdo se nad tím ani nepohoršuje. Nikdo neodpověděl na otázky, kolik dostala tato společnost od státu dosud vyplaceno. Stále nevíme, kdo nese odpovědnost za to, že pro stát pracuje někdo, kdo porušuje základní pravidla právnické etiky.

V průběhu roku dokonce Bakalova RPG Industries sdělila ministerstvu financí, že vypovídá podmínku privatizační smlouvy, že nebude respektovat předkupní právo nájemníků v případě prodeje bytů nájemníkům. Když jsme znovu útočili na ministerstvo financí, sdělili nám, že se vlastně nic neděje. Teprve po velkém křiku ve sněmovně ministerstvo podalo určovací žalobu. Když jsme řekli, že je to málo, že je třeba podat i návrh na předběžné opatření, které by zabránilo disponovat s byty, tak nejdříve přišla reakce, že to vůbec nejde. Ve sněmovně jsem sdělil panu ministrovi, že je to nesmysl, ať konečně už vymění své právní poradce. Nakonec sněmovna musela přijmout usnesení, ve kterém jsme jednak konstatovali, že RPG Industries porušuje privatizační smlouvu a zároveň jsme požádali ministerstvo, aby k určovací žalobě také podalo návrh na předběžné opatření.

Role vlády a ministerstva je chránit zájmy občanů a zájmy státu. Když někdo pošlapává smlouvy uzavřené se státem, ministr má povinnost jednat. Je absurdní, když se samozřejmé povinnosti státu musí vynucovat téměř silou. Teprve po vynaložení veškerého možného tlaku na vládu byl nakonec podán návrh na předběžné opatření. V případě společnosti RPG Byty bylo podání nakonec úspěšné. Obvodní soud pro Prahu 1 uložil společnosti RPG Byty povinnost zdržet se nakládání s domy a byty až do doby ukončení rozhodčího řízení mezi ministerstvem financí a RPG Industries.

Chtěl bych nyní znovu připomenout, kolikrát jsme ve sněmovně slyšeli jak od pana Kalouska, tak od pana Janoty a dalších úředníků ministerstva: „nejde, nejde to, nic nejde dělat“. Nebo jinak – návrh na předběžné opatření u rozhodčího řízení prý vůbec nejde podat. Tak jsme ve sněmovně dokonce museli číst příslušné paragrafy, že to možné je. Kdyby nebylo usnesení sněmovny, tak by se zase nestalo nic. Zajímalo by mě, jak dlouho bude ještě Allen  Overy dávat ministerstvu svá skvělá doporučení? Jak dlouho bude vláda zaměstnávat právníky, kteří nám všem budou vysvětlovat, že se nedá nic dělat, protože jsou zřejmě ještě lépe placeni druhou stranou?

Blogy