Projev Michala Haška v Poslanecké sněmovně ČR k vyslovení nedůvěry vlády P. Nečase

22. prosince 2010

Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dobrý pozdní večer. Já si dovolím nejdříve připomenout vám několik výroků z úst koaličních politiků převážně z doby, kdy jste ještě nebyli koaličními politiky, ale všechny jsou vyřčeny v letošním roce a všechny se týkají tématu korupce.

Začnu třeba touhle větou, a hádejte, kolegyně a kolegové, kdo je jejím autorem: "Nejsme mafiáni a odmítám používat slovo kmotr. Mnoha poctivým a pilným lidem tohle označení velmi ublížilo, třeba Pavlu Drobilovi." Kdybyste nevěděli, kdo je autorem tohoto citátu, tak je to předseda vlády České republiky Petr Nečas v rozhovoru pro MF Dnes 12. dubna 2010.

Když hovořil Petr Nečas o korupčním potenciálu v ODS, tak 22. dubna si v časopisu Reflex mimo jiné posteskl na otázku redaktora: "Z čistě politického pohledu váš postoj neutrální byl. Uvědomujete si, že po volbách budete muset do souboje se stranickými bossy jít? Například na straně těch méně prohnilých proti těm více prohnilým?" Reakce pana premiéra Nečase: "Určitě. Ostatně tento souboj proběhl už na kongresu ODS v roce 2002, který volil předsedu. Těch pár hlasů, o něž jsem prohrál s Mirkem Topolánkem, mi možná vzaly mé názory na korupci."

A 12. května na představení programu Občanské demokratické strany proti korupci Petr Nečas říká toto: "Korupce je rakovinou, která může rozleptat útroby demokratického státu a narušit jeho fungování. Je to zátěž pro demokratický stát, protože omezuje svobodu, podrývá důvěru ve stát a spravedlnost, demotivuje poctivé a aktivní, vytváří exkluzivitu a elitářství. Způsobuje škody státu, občanům, podnikatelům i firmám."

A konečně už po volbách 19. června na kongresu Občanské demokratické strany pan premiér Nečas říká mimo jiné následující slova: "Nejsem dokonalý. Mimochodem, nejsem pan Čistý. Jsem alergický na tuto nálepku, protože její akceptování znamená výraz nepokory a arogantní pýchy. Jsem hříšník jako kdokoli z vás v tomto sále, ale jedno můžu říci zcela sebevědomě: nekradu a jsem neúplatný. A se stejným sebevědomím říkám, že stejná kritéria budu uplatňovat na své okolí, na své spolupracovníky," míněno asi na Ivana Langra, "na kolegy ve vedení Občanské demokratické strany," míněno asi i na místopředsedy včetně Pavla Drobila, "na širší vedení, na celou ODS jako takovou."

Zavítejme teď do další koaliční strany, a sice do Věcí veřejných, a podívejme se na některé výroky současného ministra vnitra a předsedy strany Věci veřejné Radka Johna. Radek John 4. dubna 2010 sdělil na Parlamentních listech toto: "My se nechceme umazat od ODS. Zatím se ještě neočistili. Já nepotřebuji být ministrem. Klidně budeme v opozici."

4. května 2010 pan Radek John konstatuje, dámy a pánové, toto: "Nechceme ve vládě jenom sekundovat někomu, kdo bude tuto zemi jenom dále vyjídat. V takovém případě bychom raději tvrdě pracovali v opozici."

A podívejme se teď do třetí koaliční strany, konkrétně do TOP 09, na některé výroky jejího předsedy, pana vicepremiéra a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Letos 19. února v Plzni pan předseda Schwarzenberg vyhlašuje válku korupci. Zdrojem této citace je webová stránka TOP 09: "Počátkem 90. let čeští politici a intelektuálové uvažovali o modelech, které bude naše ekonomika kopírovat. Jedni se přikláněli k modelu německému, jiní k modelu anglosaskému či skandinávskému. Po téměř dvaceti letech je však z mnoha indicií zřejmé, že se vítězně prosadil model sicilský." A mně se chce dodat, pane ministře - víc než si myslíte.

Mám tu ještě jednu citaci pana předsedy Karla Schwarzenberga, a to z rozhovoru pro Rádio Česko 24. května letošního roku: "Kroky nejdůležitější jsou prostě naprostá průhlednost všech veřejných zakázek, a sice od začátku, poněvadž když vypisuji ten konkurs, tak by to mělo být uveřejněný, aby bylo jasný, že to není šitý na míru. Chci změnit českou politiku. To je můj cíl. Proto jsem do toho šel. Myslím, že si musíme konečně uvědomit, o co tady jde. Uvědomit si naši povinnost vůči zemi, vůči státu a vůči národu. Musíme si uvědomit, že neomezená korupce nám nepomůže. Musíme si uvědomit, že jsme odpovědni k vlastním voličům, a nejen k vlastní kapse. A je tady spousta věcí, které bych chtěl změnit."

Tolik, dámy a pánové, připomenutí deseti výroků představitelů současné vládní koalice z doby těsně před parlamentními volbami k otázce boje s korupcí. Koneckonců i sama vláda se nazvala vládou boje s korupcí.

A já tu položím jednoduchou otázku, dámy a pánové: na co všechno myslíte, že mohou být v rámci českých veřejných financí použity 3 mld. korun z veřejných prostředků? A dám vám možnosti. Za prvé třeba na zvýšení platů pracovníků ve zdravotnictví a uspokojení 100 % nároků českých lékařů a vyřešení jedné z nejvážnějších krizí českého zdravotnictví v novodobé historii. Za druhé na navýšení platů všech státních zaměstnanců o cca 5 %, tedy téměř o polovinu toho, co Nečasova vláda pod záminkou úspor této kategorii zaměstnanců snížila. Za třetí na zachování příspěvku tělesně postiženým ve výši 2 tisíce korun na dobu téměř tří let namísto jeho snížení na 800 korun pod záminkou úspory jedné miliardy ročně. Za čtvrté na navýšení odměny stavitelům jedné čističky odpadních vod za to, aby do pokladny ODS následně přiteklo 500 mil. korun.

Kterou z těchto variant si vláda vybrala, už díky panu Michálkovi ví celá Česká republika. Bohužel žijeme ve státě, kde, jak se zdá, prioritou některých lidí hlavní vládní strany není řešení problémů občanů této země, ale především zajištění priority vlastní strany a možná kariéry některých jejích příznivců a členů. Myslím, že není potřeba opakovat fakta téměř absurdního politického divadla, které bohužel zažívá Česká republika a její občané v posledních dnech.

Rád bych vyzval pana předsedu Nečase prostřednictvím paní předsedající - pane předsedo a premiére, omluvte se, prosím, nejen panu Michálkovi, ale omluvte se také zdravotníkům, státním zaměstnancům, tělesně postiženým a dalším občanům této země, na které přenášíte tíhu ekonomické a nyní už i morální krize, kterou způsobuje vaše vláda. Krize, která nevznikla až odhalením kauzy Drobil, resp. kauzy Ministerstva životního prostředí, protože nechci být nespravedlivý vůči bývalému ministru životního prostředí, týká se to Státního fondu životního prostředí, ale ve skutečnosti jde o krizi, která započala v naší zemi už v roce 2006, tedy od doby, kdy převzala vládu v České republice Občanská demokratická strana.

A proč to říkám? Čtyřikrát v uplynulých třech letech, v roce 2008, 2009 a 2010 jsem interpeloval vládu České republiky s požadavkem na provedení forenzních auditů ve státním podniku Lesy České republiky. Opakovaně jsem upozorňoval na netransparentní a pro stát nevýhodný kontrakt na prodej dřeva, na kterém podle slov generálního ředitele - dosazeného vašimi ministry zemědělství, pane premiére - prodělávaly státní lesy miliardu ročně. Koneckonců, toto je suma, kterou potvrdil i nynější generální ředitel Sýkora. Tento kontrakt byl podepsán na podzim roku 2008 a sociální demokracie upozorňovala na nevýhodnost celé věci už v létě tohoto roku. ***

Dámy a pánové, počítejte se mnou. 2008, 2009, 2010. Každý rok miliarda. To jsou celkem další 3 miliardy korun. Jenom možná na těch nahrávkách ještě pan Knetig neřekl, jak to s nimi bylo. A já připomínám, že Martin Knetig hovořil o svém působení v Lesích takto, a budu opakovat citát kolegy Sedi: Co jsem zažil v Lesích vedle Pavla, kde fakt ale opravdu to byly krádeže za bílého dne. Konec citátu. Upřímná slova v čase vánočním. A říká je člověk, o kterém místopředseda ODS na jiné části onoho záznamu sděluje: Martin Knetig je člověk, kterému já absolutně věřím, zejména pokud se týče finančního poradenství. Konec citátu. Poradce Martin Knetig tak samozřejmě nechtěně přiznává to, na co upozorňovala sociální demokracie už několik let. Nejpozději od roku 2008. Týkalo se to státních lesů, týkalo se to podivných a předražených zakázek, rozkrádání, tunelování, prostě slovy pana Knetiga krádeže za bílého dne. Mnohem vážnější je bohužel situace, kdy tato slova zatím nikdo ani nepopřel, a je tedy otázkou, zda se jedná o jednorázový, nahodilý případ, jak se nám někteří snaží namluvit, anebo zda nejde o náznak promyšleného systému.

Připomeňme si, že nynější premiér a předseda Občanské demokratické strany Petr Nečas stál 31. května v roce 2006 po boku tehdejšího předsedy ODS Mirka Topolánka a účastnil se slavnostního podpisu smlouvy ODS s občany. Už tehdy a v této smlouvě Občanská demokratická strana hřímala o tom, jak omezí prostor pro korupci, zabrání zametání kriminálních kauz pod koberec a vůči korupci ve vlastních řadách zavede nulovou toleranci a nekompromisní řešení. Stejný Petr Nečas, který působil tři roky jako první místopředseda vlády po boku Mirka Topolánka, po jehož boku se vyskytoval pan Marek Dalík, pak oblepil Českou republiku billboardy: Korupci nebudu tolerovat ve vládě ani ODS. Připomínám ještě jednou slova z kongresu Občanské demokratické strany, která řekl pan předseda Nečas: Nekradu a jsem neúplatný. A se stejným sebevědomím říkám, že stejná kritéria budu uplatňovat na své okolí, na své spolupracovníky, na kolegy ve vedení ODS, na širší vedení ODS, na celou Občanskou demokratickou stranu jako takovou.

Až se v minulém týdnu provalil korupční skandál na Ministerstvu životního prostředí, tak v první chvíli se pan premiér zastal pana ministra. Jak víme, pan Drobil už dnes podal rezignaci, kterou přijal prezident republiky. Já chci věřit tomu, že premiér nevěděl o tom, co se děje na Státním fondu životního prostředí, ale bohužel, z těch věcí, které přinášejí média, z těch informací, jak jsou přepisovány nahrávky pana Michálka z jednání s jinými státními úředníky, minimálně indicie se k předsedovi vlády a jeho úřadu dostaly. Mimochodem připomínám, že na přepisu těchto nahrávek v rozhovoru mezi ministrem Drobilem a panem Michálkem hovoří sám ministr Drobil minimálně o dvou telefonátech s předsedou vlády, přičemž uvádí, že ve druhém telefonátu už měl pan předseda vlády poněkud zvýšený hlas a vyčítal panu ministrovi životního prostředí, jak to, že jeho podřízení porušují subordinaci a dovolují si obrátit se přímo na Úřad vlády. Nevěděl pan premiér, anebo nechtěl vědět?

Vláda se označila za vládu rozpočtové odpovědnosti, práva a boje proti korupci. Jaká je realita. Během prvního půl roku vláda nenaplnila téměř nic z toho, co si předsevzala. Místo smysluplných reforem zatím stihla pouze škrtat. Ekonomiku neposiluje, ale oslabuje. Jediné, co můžeme považovat za úspěšně splněné, jsou škrty. Forma, jakou vláda úspor dosáhla, je necitlivá a podle našeho názoru také krátkozraká. Špatné odhady růstu ekonomiky, omezení investic do infrastruktury, plošné snižování platů státních zaměstnanců, snížení dávek a podpor rodinám s dětmi a tělesně postiženým. Kolik z toho se nemuselo uskutečnit, kdyby někdo nechtěl dát 3 miliardy na čističku a z nich 500 milionů Občanské demokratické straně.

Co se stalo panu Michálkovi, známe všichni. Namísto pochopení a spolupráce se dočkal útoků a na svoji férovost doplatil dokonce vyhozením z práce.

Zatím neznáme všechny detaily této kauzy, ale jedno je jisté. Nynější vláda bohužel selhala v nejdůležitější oblasti, na které se zavázala pracovat. Myslím si, že to, co naše země nyní potřebuje nejvíc, je objektivní, nezávislé vyšetření celého působení například pana Knetiga a dalších. Je potřeba forenzní šetření nejen na fondu životního prostředí, ale také na Ministerstvu životního prostředí a ve státním podniku Lesy České republiky. A já se ptám, a není to jen řečnická otázka: Bude takové nezávislé a objektivní vyšetřování možné v situaci, kdy ODS zastává nejvyšší exekutivní pozice v zemi? Bude možné v situaci, kdy se předseda vlády schází s policejním prezidentem a možná dalšími vysokými policejními důstojníky a nechává se informovat ze spisů ze živé kauzy, kterou šetří bezpečnostní sbory této země?

Myslím, že před hlasováním o důvěře by si každý jeden z nás měl odpovědět na následující otázky, dámy a pánové: Myslíte si každý jeden nebo každá jedna z vás, že je správné se snažit manipulovat státní zakázky? Myslíte si, že je správné, aby člen vlády a místopředseda vládní strany vyzýval ke zničení důkazů o korupci? Myslíte si, že je správné, že za získání a předložení důkazů o korupci se má vyhazovat z práce? Myslíte si, že je správné, aby premiér vlády, který má indicie o možné korupci, v této věci několik dnů nekonal? A dokonce se nechal informovat vysokými představiteli policie o průběhu tohoto vyšetřování? Pokud si na tyto otázky odpovíte ne, tak potom prosím, dámy a pánové, dnes hlasujte pro návrh na vyslovení nedůvěry vládě!

Já chápu, že koaliční poslanci jsou vázáni koaliční smlouvou politických stran, ale nad vaším závazkem loajality ke koalici je přece loajalita k České republice, je přece loajalita k ústavě a koneckonců dodržování českých zákonů! Na to jsme tady všichni skládali náš poslanecký slib a skládali jsme svoji přísahu. Stejně tak ji skládali všichni členové vlády včetně pana premiéra.

Já bych si velmi přál, abychom žili v zemi, kde si lidé nemusí každý den číst o skandálech, předražených zakázkách nebo obřích provizích tu na Ministerstvu obrany, tu na Ministerstvu životního prostředí nebo někde jinde. Jsem přesvědčen, že naše země potřebuje promyšlené koncepční reformy, potřebuje skutečný boj proti korupci. Naše země potřebuje vládu, která bude mít plnou důvěru a podporu české veřejnosti. Je mi líto, ale na závěr musím konstatovat: Vaše vláda, pane premiére Nečasi, už to není! Díky nynější kauze.

Hezký večer, dámy a pánové.

Blogy