Radarový džihád očima redaktora MfDnes

1. srpna 2010

Stále máme ještě všichni v paměti peripetii dohod o umístění amerického radaru v Brdech. Mimochodem dohod, které stále ještě leží ve schvalovacím procesu v poslanecké sněmovně. Pan redaktor MfDnes M.Vodička přirovnal současný návrh na zřízení Centra včasného varování za stopovou náhradu za projekt (rozuměj radar), který nás mohl více spojit s USA. Zároveň předjímá, že druhé kolo jednání o „bilaterální“ spolupráci mezi ČR a USA nebude o nic lepší, přestože už vlastně o nic nejde. A vzývá nový radarový džihád odporu.

Na rozdíl do pana redaktora si nemyslím, že zapojení naší země do protiraketové obrany (PRO) v rámci centra by bylo nepodstatné. Za prvé proto, že v současné době nemá ČR zajištěnu adekvátní ochranu proti balistickým raketám středního a krátkého doletu. Za druhé proto, že Centrum včasné výstrahy (CVV) není v systému PRO o nic méně důležité než například radarový komplex. Zároveň existuje mnoho otázek, na které bych v souvislosti s plánovaným CVV rád znal odpovědi.

Pokud někdo hovoří o protiraketové obraně, pak je nutno jasně odlišit PRO NATO a PRO USA. O celkovém systému PRO NATO není stále rozhodnuto, ale u nás se již hovoří o umístění „kanceláře s počítači“, jak trefně nazval CVV premiér P.Nečas. Poněkud zapomněl, že pro sdílení takto citlivých údajů je nutno mít nejen špičkově vybavenou kancelář, ale zejména systém přijímačů, vysílačů, včetně satelitních antén, záložních zdrojů a dalšího vybavení. Bližší specifikaci jistě předloží odborníci na komunikaci a PRO. Je tedy otázkou, co se vlastně za ty dva miliony dolarů vlastně v naší zemi vůbec vybuduje.

Osobně se domnívám, že americký systém PRO nehodlá ani v budoucnu rezignovat na ochranu proti balistickým raketám dlouhého doletu a zdá se mi velmi nelogické, aby CVV nezahrnovala i tyto hrozby. Pokud si vzpomínám na diskuse kolem amerického radaru, také tehdy se uvažovalo, že tento radar bude v budoucnu součástí PRO NATO, a to v době kdy Severoatlantická aliance spustila projekt ALTBMD (Aktivní vrstvená protiraketová ochrana bojiště). Což je ovšem poněkud jiný projekt než tolik vzpomínaná PRO NATO.

Z tohoto pohledu je podstatná informace, zda CVV bude od samého počátku součástí PRO NATO či nikoliv. Podle prvních informací to spíše vypadá na součást PRO USA, protože se jedná o dvoustranou záležitost. Takže opět jsme u jádra problému, co na to řekne Aliance. Druhou zásadní otázkou je, jakým způsobem přispěje centrum k ochraně České republiky před napadením balistickými raketami. Je důležité vědět, že pokud radar byl označován za „oči“ protiraketové obrany, pak CVV by bylo možno označit za „mozek“ PRO.

Nezdá se mi, že se jedná o další náhodu, když po vzniku Topolánkovy vlády požádaly USA o umístění radaru GBR na našem území a dnes po vzniku Nečasovy vlády, se opět hovoří o financování Centra včasné výstrahy americkým rozpočtem. A opět bez adekvátních informací a bez projednání ve výborech poslanecké sněmovny. Proto jsem přesvědčen, že jakékoliv zapojení ČR do protiraketové obrany, ať již PRO NATO či PRO USA, musí projednat a schválit Parlament ČR. Podstatné není zda obsluhu CVV budou zajišťovat čeští vojáci, ale skutečnost jakým způsobem to ovlivní bezpečnost naší země a našich partnerů z NATO a EU.

Blogy