Řešením vládní neschopnosti jsou nové volby

16. června 2011

Sociální demokracie má plné pochopení pro demonstraci odborů a podporuje stávku nespokojených zaměstnanců proti chybným reformám vlády P.Nečase. Vládní koalice se totiž chová k zástupcům odborů a sociálním partnerům jako k zástupcům opozice – nevyjednává, nehledá kompromis a pouze válcuje.

Právo kritiky občana ovšem nekončí tím, že vhodí lístek do volební urny, právo ozvat se a kritizovat vládu a její chybné kroky mají občané také během volebního období. Není možné, aby si vláda myslela, že se její jednání nebude podrobovat veřejné kritice a že lidé budou čtyři roky mlčet.

Platí totiž, že vládní reformy nejsou takové, že by na nich spočíval společenský konsenzus. Vládní reformy jsou nespravedlivé, jejich náklady jsou nerovnoměrně rozloženy na jednotlivé společenské vrstvy, jsou to reformy, které zaplatí lidé zejména ze středních vrstev a nízkopříjmových skupin. Na nákladech reforem se nepodílí nejbohatší vrstva občanů, nepodílí se na nich ani firmy. Reformy jsou společensky a sociálně necitlivé a poškodí většinu našich občanů.

ČSSD proto vnímá čtvrteční stávku jako protest toho, že vláda nebyla schopna udržet funkční sociální dialog mezi zástupci vlády na jedné straně a zástupci zaměstnanců na straně druhé. Vláda je plným viníkem této situace, její reformy rozdělily společnost a vláda nebyla schopna nabídnout takovou podobu reforem, která by umožnila udržet sociální smír a sociální dialog.

Sociální demokracie zároveň odmítá výroky prezidenta republiky, který se vyjádřil ve smyslu, že by protestující zaměstnanci měli být vyhozeni. Jsem přesvědčen, že prezident republiky by měl být prezidentem všech občanů a ne jen těch nejbohatších, jeho výroky jsou jednoznačným přešlapem a podporou jedné strany sporu, pravicové politiky. Prezident by měl být svorníkem společnosti a v žádném případě by ji neměl takto rozdělovat.

Stejně nepřijatelné je pro ČSSD to, aby vláda P.Nečase ještě více zvyšovala napětí ve společnosti a na stávku nespokojených zaměstnanců reagovala nasazením armády. Premiér Nečas by neměl do sporu mezi vládou a odbory zatahovat ozbrojené síly státu. Vláda tímto krokem jednoznačně zneužívá armádu a pohybuje se mimo zákon o ozbrojených silách ČR.

Jsem přesvědčen, že skutečnou změnu a nápravu v naší zemi mohou proto přinést jen nové volby. Jestliže roste nespokojenost občanů s touto vládou, jestliže má vládní koalice extrémně nízkou podporu, jestliže není schopna předložit dlouhodobě udržitelné a akceptovatelné reformní zákony pro naši zemi, pak je v této kritické situaci možné jen jediné řešení – vláda premiéra Nečase by měla podat demisi a politické strany by měly začít jednat o termínu nových voleb. Nové volby mohou být novým začátkem v sociálním dialogu a mohly by být odrazovým můstkem k tomu, aby se našel společenský konsenzus tentokrát už nad sociálně spravedlivými a únosnými reformami.

Blogy