Riziko jednoho dominantního zaměstnavatele se naplnilo

17. července 2009

Ve Stříbře dochází k naplnění toho nejhoršího možného scénáře z hlediska zaměstnanosti – uzavření závodu AEES, dominantního zaměstnavatele ve městě a širokém okolí a k propuštění více než sedmi stovek zaměstnanců. Pryč jsou doby, kdy míra nezaměstnanosti na Tachovsku dosahovala ne sice ideálních, ale snesitelných 7%. Nyní už je to 12% a po uzavření provozu ASSE může podle informací z úřadu práce dosáhnout až na 15%. Na Stříbrsku to bude ještě horší.

Každý pátý práceschopný člověk bude bez práce. Řada z nich se ocitne v tíživé životní situaci, především v těch případech, kdy o zaměstnání přijdou oba manželé, kdy splácí hypotéky a úvěry a dlouhodoběji se jim nepodaří sehnat práci. A většina podniků na Tachovsku nyní vůbec nové zaměstnance nenabírá. Dopad to bude mít samozřejmě nejen na samotné propuštěné zaměstnance, ale přeneseně i na ekonomiku celého města, kterému poklesnou daňové příjmy a tím také možnosti větších investic například do infrastruktury. Omezení koupěschopnosti obyvatel pociťují ve městě již nyní i podnikatelé v obchodu a ve službách.

Naskýtá se tedy otázka, a to i při vědomí současné světové hospodářské krize, zda mohlo vedení stříbrské radnice v 90. létech udělat více pro zaměstnanost v regionu, tedy vytvořit podmínky pro podnikání malých a středních podniků. Domnívám se, že mohlo. Spoléhat se pouze na dva velké zaměstnavatele ve Stříbře se dnes ukazuje v plné nahotě jako neprozíravé. Řada jiných měst se snažila naopak přilákat (v dobrém slova smyslu ) další i menší firmy, další zaměstnavatele a to přípravou vhodných pozemků, průmyslových zón, ale také aktivní pomocí v rozjedu jejich podnikání. Podnikání, které vytvořilo nová pracovní místa. Neříkám, že by to současnou nepříznivou situaci vyřešilo, určitě by ale změna struktury zaměstnanosti mírnila dopady úbytku pracovních příležitostí.

Je určitě také na diskusi na parlamentní půdě poukázat na praktiky některých zahraničních firem, přicházejících do České republiky podnikat s podporou našeho státu, aby po určité době v honbě za ziskem přesouvaly své aktivity dále na východ za levnou pracovní silou a dumpingovými pobídkami a to se všemi z toho pro nás vyplývajícími důsledky včetně masového propouštění. Takové firmy by jistě měly ztratit možnost další podpory státu.

Chce se mi věřit, že nový vlastník či nájemce závodu, pokud se vůbec za současné situace takový nejde, přinese do Stříbra více pracovních míst a nezůstane pouze u skladovacích a logistických činností. Je třeba ocenit vstřícnost současné radnice ve Stříbře, která chce pomoci propouštěným odkladem splátek nájemného z bytů a jiných plateb městu i hledáním možností, jak do bývalého areálu kasáren přivést nové firmy, nové investory. A tomu budu jako poslanec velice rád nápomocen. Samozřejmě nejen ve Stříbře.

Blogy