Roman Váňa: Novela zbrojního zákona má moji podporu

8. prosince 2015

Vláda včera schválila novelu zákona o zbraních. Klade si za cíl zejména zpřísnit nakládání civilních subjektů s municí a zlepšit systém kontroly a vymáhání požadavků na zdravotní způsobilost držitelů zbrojních průkazů.

Navrhované změny vycházejí z analýzy příčin dvou tragických událostí – výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích a útoku aktivního střelce v Uherském Brodě. Jsem přesvědčen o tom, že přijetí příslušných změn právních předpisů na úseku zbraní, střeliva a munice znamená co nejúčinněji minimalizovat opakovaní takových neštěstí.

Komplexní změna zákona a úprava dalších právních předpisů je zásadním koncepčním zásahem do legislativy, upravující podmínky v této oblasti. Stanovuje požadavky pro skladování munice z hlediska prevence a minimalizace důsledků náhodného výbuchu. Pro držitele zbrojních průkazů se zkracuje délka pravidelného povinného prověřování jejich zdravotní způsobilosti na pět let. Ošetřující lékaři by měli mít přístup do centrálního registru zbraní, aby mohli ověřit, zda jejich rizikoví pacienti nejsou držiteli zbrojního průkazu. Návrh má také rozšířit pravomoc policie v odůvodněných případech vstoupit do obydlí žadatele o vydání zbrojního průkazu, jehož oprávnění držet zbraň pozbylo platnosti, a odejmout mu ji, včetně střeliva a munice.

Z pozice předsedy Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny ČR tento vládní návrh vítám a podporuji. I když nemůžeme samozřejmě s naprostou jistotou tvrdit, že jakékoliv upřesnění podmínek zákona přinese stoprocentní prevenci před podobnými tragédiemi, jedná se o krok správným směrem. Naše ministerstvo vnitra odvedlo na novelizaci legislativy v této oblasti několikaměsíční vysoce odbornou práci, zatímco aktuální evropská zbrojní novela je šita horkou jehlou a míří zcela mimo terč. 

Věřím, že zodpovědní držitelé zbraní chápou potřebu zpřísnit podmínky, které v důsledku vedou ke zvýšení bezpečnosti celé společnosti. V rámci projednávání této novely v Poslanecké sněmovně máme v debatě s odbornou veřejností možnost podmínky zákona o zbraních dále precizovat. Cílem novelizace legislativy určitě není celoplošné omezení legálního držení zbraní. Naše střelecká veřejnost je dnes v podstatě základem naší brannosti. A všichni víme, že teroristé využívají nelegální, nikoli legálně držené zbraně.

Blogy