R. Váňa: Sociální demokraté bojují za vlast

14. srpna 2017

V příštích dnech budu v Senátu za předkladatele obhajovat novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Každý občan má dnes podle tohoto zákona povinnost podílet se obraně země. Naším návrhem chceme do platné úpravy včlenit také právo občanů podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky, a to i s vlastní zbraní, legálně drženou.

Zaznamenal jsem hlasy nepochopení této legislativní iniciativy, jejímž cílem je posílení bezpečnosti České republiky. Podle nejradikálnějších bychom měli prosazovat princip postavený pouze a jen na složkách státu. Přitom víme, že policisté, natož vojáci, nemohou být všude, nemá smysl vypisovat průběh teroristických útoků v Evropě z posledních měsíců.

Pravice i v minulých letech slibovala modré z nebe a přitom zejména za ministra financí Kalouska nehoráznými škrty zcela zdevastovala rozpočty bezpečnostních sborů. Skutečná svoboda a zajištění bezpečnosti obyvatel je nezajímala. Až sociální demokracie čtvrtstoletí od Sametové revoluce prosadila zrušení reliktu z dob komunismu – kompetenci vlády odzbrojit obyvatelstvo v případě vyhlášení války. Opravdu demokratická vláda důvěřující svým občanům a podporující jejich vlastenectví takovou pravomoc nepotřebuje!

Návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky na tuto snahu navazuje. Stejně tak na tradiční principy sociální demokracie, stačí připomenout manifest Věrni zůstaneme a velkou demonstraci bezmála půl milionu lidí na podporu květnové mobilizace v Praze 5. června 1938, pořádanou v rámci oslav 60. výročí založení strany. Významnou roli v rámci domácího odboje přitom sehrála Masarykova dělnická, dnes Masarykova demokratická akademie (MDA). Sociální demokraté bojovali za svou vlast, dosvědčují to jména obětí nacistické a komunistické represe na pomnících. A budou bojovat dál.

Blogy