Rychlokvašky na politické scéně

17. října 2010

Pan prezident řekl, že občané by měli volit zavedené politické strany a jejich představitele a ne nějaké rychlokvašené okurky, které nemají dlouhodobý program či stranickou strukturu. Podobný názor na nové parlamentní politické strany má i politolog Jiří Pehe. Oba však poněkud zapomínají zdůraznit příčinu či příčiny takovéhoto chování českých voličů, které vyneslo představitele těchto „rychlokvašek“ do poslanecké sněmovny.

Základní příčinou je zřejmě únava občanů ČR ze zavedených politických stran a zejména z jejich vrcholných představitelů. Krize důvěry v českou politickou reprezentaci se odehrála dvacet let po sametové revoluci, což je mimochodem shodná doba trvání celé první Československé republiky. A dokonce se stalo nepsaným pravidlem naší historie, že se něco důležitého odehrálo po každých dvaceti letech.

Druhou příčinou je takzvaná privatizace politiky, kdy politické strany ztrácejí kontrolu nad sebou samými, jsou ovlivňovány různými mocenskými skupinami, ať již uvnitř politiky samé, tak mimo ni. Provázanost politických stran s různými podnikateli, kmotry, velrybáři či korupčními bratrstvy narušila demokratický vývoj a umožnila vytvořit marketingové politiky, kteří pojímají politické strany jako firmy s politickým podnikatelským záměrem.

Další příčinou jsou stále viditelné nedostatky při vytváření občanské společnosti, kdy dochází k privatizaci již tak okleštěných veřejných služeb, kdy se do popředí strůjců politiky dostávají bohatí podnikatelé propagující své soukromé zájmy. Existují potíže v komunikaci a v diskusi s českou veřejností, schází dlouhodobá vize politických stran a nerespektuje se vítěz voleb, kdy tento vítěz je nahrazen uplácanou koalicí na jedno použití.

Politika je během na dlouhou trať na které jednotlivé politické strany představují své politické programy a ideje. A je na těchto politicích zda jsou či nejsou úspěšní v přesvědčování voličů o prospěšnosti svých myšlenek. Tento demokratický boj je však obtížně vedený za situace jednostranných mediálních masáží, za nerovných podmínek či malé vnitřní demokracie uvnitř jednotlivých politických stran. Vliv má i relativně nízká členská základna a nedostatek vizí.

Již dnes se dozvíme výsledky komunálních a senátních voleb, které mohou, ale nemusí skončit překvapením. Ale volby jsou v zavedené demokracii pravidlem, takže není třeba si jakkoliv zoufat. Daleko důležitější je souboj myšlenek a idejí o blízké budoucnosti naší země. Jde o charakter sociálního státu, o kvalitu a dostupnost veřejných služeb či o budoucí životní úroveň většiny občanů České republiky. Proto jsou důležité politické strany a jejich programy. Proto je důležitá čitelnost a důvěryhodnost jednotlivých politků.

Blogy