Schwarzenberg ničí dědictví Masarykovy republiky

6. srpna 2010

Ohlášené rušení dvaceti pěti zastupitelských úřadů České republiky, s kterým přichází nový ministr zahraniční Karel Schwarzenberg, hrozí demontáží dlouhodobě utvářeného nástroje zahraniční politiky. Celá struktura diplomatického zastoupení vznikala jako politická, kulturní, a obchodní reprezentace nového státu.

Vznik řady zastupitelských úřadů, které jsou na seznamu ke zrušení, sahá do dvacátých let 20. století a přežily i komunistickou éru Mnohdy ještě dodnes žijeme z dobrého jména, které se už tehdy začalo budovat v nejzazších částech Jižní Ameriky, Asie a Afriky. Zahraniční mise tehdejšího Československa byly zřizovány také jako nástroj obchodní politiky průmyslového a exportně orientovaného státu. Dnes stejně jako včera platí, že úřady by měly vytvářet lepší podmínky pro české podnikatele, rozvíjet služby v zahraničí, posilovat možnosti českého exportu. Nyní, v době hospodářské krize role ekonomické diplomacie ještě roste. Dvojnásob platí, že export průmyslových výrobků dnes táhne a zachraňuje českou ekonomiku. Čekal bych, že se síť českých zastupitelských úřadů stane nástrojem, který se pokusíme maximálně využít. Ministr Schwarzenberg ale jen suše konstatuje: „Bez peněz do hospody nelez, bez peněz neměj velvyslanectví“.

Ministerstvo zahraničí takto možná ušetří asi 150 milionů v letošním roce. Kolik to představuje metrů nově postavené dálnice? Možná 250 metrů. Neztratíme ale za tu krátkodobou úsporu mnohem více v dlouhodobé perspektivě? Navíc v celé řadě zemí takto zhoršíme vzájemné diplomatické vztahy, protože jim dáme poměrně neomaleně najevo, že je pokládáme za nedůležité.

Ministr Schwarzenberg se dnes chystá rušit naše zastoupení v zemích, ve kterých právě probíhá zápas o ekonomický a diplomatický vliv. Uvedu příklad. V poslední době jsme odešli z řady\ míst v Africe, nyní odejdeme z Akkry v Ghaně a nebudeme tak mít žádné zastoupení v západní Africe. Číňané dnes Afriku obsazují, Američané se do ní snaží pronikat, Evropa ji má jakou svou prioritu. My ale vyklízíme pozice, které byly vytvářeny již od časů Tomáše Bati. Sejde z očí, sejde z mysli. Ztratíme kontakty, informace i znalost prostředí. Nebo jiný příklad. Máme dnes výborný rostoucí obchod v Kuala Lumpur v Malajsii. Jde jednoznačně o perspektivní oblast. Stejně jako Singapur, který jsme nedávno opustili. Odejdeme tedy i z Malajsie? Stejně tak se chystáme opustit řadu tradičních zastoupení v Jižní Americe (Chile,Kolumbie,Peru,Venezuela).

Zvláštní bezpečnostní význam měly zastupitelské úřady v Jemenu, Pákistánu a Severní Koreji. Souvisely s naší rolí v NATO, bezpečnostními zájmy a naším podílem na boji s terorismem. Toto vše házíme za hlavu a vyměňujeme za pár neefektivně ušetřených milionů.

Plánované rušení zastupitelských úřadů není podloženo žádnou analýzou, žádnou koncepcí. Rád bych viděl, zda existuje dohoda ministerstva zahraničí s ministerstvem průmyslu a obchodu. Uvážil někdo, jak se tímto masivním uzavíráním sníží zahraničně-politická váha České republiky?

Žádám proto, aby ministr Schwarzenberg předložil své záměry příslušným výborům Poslanecké sněmovny a vyzývám vládu nejen k rozpočtové odpovědnosti, ale i odpovědnosti vůči vnímání České republiky v zahraničí a vůči dlouhodobě vytvářeným vazbám, strukturám a kontaktům, jejichž rušení pro nás bude znamenat trvalou a neodčinitelnou ztrátu.

Blogy