Sliby se mají plnit

7. prosince 2009

Rád bych reagoval na článek v pátečním vydání MF DNES pod titulkem „Votava slibuje obcím v Brdech 150 milionů“. Samotný titulek je zavádějící. Slibuji jen to, co mohu také sám splnit.

Slíbil jsem, že budu z pozice poslance usilovat o to, aby byl naplněn slib předchozí Topolánkovy vlády daný brdským obcím. Ta se rozhodla svým usnesením z roku 2007 podpořit rozvoj obcí v okruhu uvažované radarové základny, a to podle priorit jednotlivých obcí, tj. převážně výstavby vodovodů, kanalizací, čističek odpadních vod, rekonstrukcí základních škol, obecních bytů apod. Bylo rozhodnuto, že obce získají prostředky na rozvoj z národních a evropských dotačních titulů a jako přímou pomoc státu obdrží 250 milionů Kč na přípravu projektové dokumentace a spolufinancování prioritních akcí. Celkem mělo do tohoto regionu přitéci 1,25 miliardy Kč.

Vždy bylo vládou zdůrazňováno: Toto území je zanedbané, je třeba mu pomoci a tato pomoc vůbec nesouvisí se stavbou radaru. Peníze obce obdrží, ať se radar bude stavět nebo ne. Jak již víme, americká administrativa po nástupu prezidenta Obamy oznámila, že od stavby radaru v Brdech odstupuje.

Dosud obce obdržely ze slibované miliardy a čtvrt pouhých 13 milionů. V říjnu jsem na tuto skutečnost upozornil v interpelaci současného premiéra Jana Fischera s tím, že sice chápu, že současná vláda slib brdským obcím nedávala, nicméně závazky předchozí Topolánkovy vlády by plnit měla.

Odpověď pana premiéra zněla ve smyslu: „Jsem si vědom toho, že dům se kupuje i s dluhy, tak se s tím samozřejmě vláda nějak vyrovnat bude muset, i když ne v plné výši.“

Topolánkův slib byl tehdy zřejmě jen takovou vějičkou. „Slíbíme jim prachy a zavřeme jim huby.“ Jinak řečeno, když jim slíbíme peníze, tak nebudou hlasitě protestovat proti stavbě radaru.

To nic nemění na tom, že obce ty peníze potřebují a že to území je skutečně zanedbané. Proto jsem i s odvoláním na uvedená slova premiéra Jana Fischera podal v rámci druhého čtení státního rozpočtu pozměňovací návrh na vyčlenění 150 milionů korun pro brdské obce na rok 2010. Aby tedy alespoň částečně mohly realizovat své investice, především do zanedbané či chybějící infrastruktury. Bez ohledu na to, jak byl slib daný Topolánkem tehdy myšlen. Prostě - sliby se mají plnit.

Blogy