Sociální demokracie je svázána s historií České republiky

18. listopadu 2019

Naše nejstarší demokratická strana Česká strana sociálně demokratická oslavila v tomto roce 141. výročí založení. Nejen toto výročí potvrzuje, že sociální demokraté jsou svázány s celou historií České republiky. Málokdo z občanů ví, že 30. výročí 17. listopadu je také spojeno s ČSSD. 19. listopadu 1989 byla totiž obnovena činnost sociální demokracie. Takže i sociální demokraté slaví v těchto dnech 30 let od znovu založení strany.

I v naší okresní organizaci se psala historie, když o spojení se vznikajícími přípravnými výbory obnovující se sociální demokracie se paralelně pokoušeli Antonín Seďa v krajském výboru v Brně a Josef Vacula u přípravného výboru v Praze, a to již počátkem prosince 1989. A v lednu 1990 se konala na Malé scéně Slováckého divadla první seznamovací schůzka všech zájemců a za měsíc byla založena Okresní organizace ČSSD v Uherském Hradišti.

Právě při příležitostí těchto událostí chci vzpomenout ty sociální demokraty, kteří sice již nejsou mezi námi, ale kteří se významně zasloužili o znovuobnovení strany a po mnoho let pracovali nejen pro naplňování programu ČSSD, ale zejména pro občany našeho regionu a státu. Jmenovitě jsou to Josef Vacula, Miroslav Schónbaum, Jiří Bršlica, Josef Malovaný a Drahomír Sklenský, první tajemník OVV ČSSD, který se zasloužil i o obnovení činnosti Dělnické tělovýchovné jednoty v Květné.

Sociální demokracie je svázána s historií České republiky a historie naší země je úzce propojena s činností ČSSD. Strany, která vždy prosazovala a prosazuje zájmy zaměstnanců, seniorů, rodin s dětmi, drobných živnostníků a spoluobčanů, kteří se ne vlastní vinou dostali do životních nesnází.
Ještě dnes si vzpomínám na heslo tehdejšího Občanského fóra: Strany jsou pro straníky, OF pro všechny. Věřím, že si dnes tehdejší tvůrci tohoto předvolebního sloganu uvědomují, že názorová a programová pluralita je základem každé demokratické společnosti a politické strany či politická hnutí jsou tu od toho, aby stranily zájmům těm skupinám obyvatel, které podporují.

Blogy