A. Seďa: Sociální demokracie nemůže podporovat proti bytovou politiku

4. února 2020

Obecně lze říci, že je třeba změnit celý systém výběru daní. Od daní nepřímých k daním přímým a majetkovým a od zdanění fyzických osob ke zdanění osob právnických. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že návrh ministryně financí na zdanění prodeje tzv. investičních bytů či domů, podporovaný KSČM, je krok správným směrem. Údajným cílem tohoto zdanění je zvýšení počtu bytů pro ty, kteří v nich chtějí bydlet a omezit spekulacím.

Já jsem vůči tomuto návrhu velmi skeptický a spíše jej hodnotím jako další tahání peněz z kapes daňových poplatníků. V současné době existuje daňová výjimka při vlastnictví nemovitosti po dobu 5 let, návrh ANO 2011 by znamenal její prodloužení na 15 let s tím, že majitel, který nemá v nemovitosti trvalý pobyt, tak by při jejím prodeji zaplatil 15% daň.
Nehledě na skutečnost, že pronájem bytů je zdanitelným příjmem pronajímatele.

V současné době je problémem nejen pořizovací cena bytů, ale i výše nájmů. Přitom vlastnictví nemovitostí je forma celoživotní investice, podobně jako podílové listy, akcie, umělecké sbírky či spoření na penzi. Zároveň mnohdy pronájem starších bytů slouží majitelům nových bytů na splácení hypoték či půjček. Pokud je snahou získat více peněz do státního rozpočtu, proč se nevydat vyšším zdaněním korporací, bank, hazardu a neproduktivního kapitálu? Nebo proč nejít cestou progresivního zdanění fyzických osob či omezení daňových paušálů a odpočtů pro firmy či podnikatele?

Tento návrh z dílny ministerstva financí neřeší současný bytový problém, ale právě naopak ztíží dostupnost nájemního bydlení, zvýší ceny bytů a zhorší návratnost nákladů na bydlení. Pokud opravdu chci řešit nedostatek dostupného a sociálního bydlení, je třeba podpořit obecní a družstevní bytovou výstavbu, výstavbu nových domovů pro seniory či chráněného bydlení. Sociální demokraté nemohou podporovat návrhy, které zhorší již tak tristní stav v dostupném bydlení. A to nejen proto, že ČSSD dlouhodobě podporuje právo každého občana na bydlení.

Blogy