Stáří je nedílnou součástí života každého z nás

21. června 2017

Každá životní etapa má svoje příznivější a méně příznivé stránky, naši velkou pozornost a snahu o vytvoření co nejoptimálnějších podmínek si rozhodně zaslouží podzim života.

Zlepšování životní úrovně seniorů je dlouhodobě prosazovanou prioritou sociální demokracie.

V předchozím volebním období došlo ke snížení tempa valorizace důchodů i zrušení nároku na odečet daňové slevy za poplatníka pro pracující důchodce. V rámci důchodové reformy v roce 2012 byl zaveden druhý pilíř důchodového systému. Peníze z důchodového účtu tak byly ohroženy odlivem prostředku ze státního pilíře na soukromé penzijní účty. Postupnými kroky a často i přes odpor některých koaličních partnerů se nám podařilo tuto nepříznivou situaci napravit.

Současná vláda změnila systém valorizace penzí ve prospěch seniorů, díky tomu se letos mohly valorizovat penze v průměru o 300 korun a ne pouze jednorázovým příspěvkem jako v roce 2016 (příspěvek 1200 Kč). Od 1. 1. 2017 platí zvýšení o 308 Kč a pro příští rok se počítá s 500,– Kč.

Pracující senioři pobírající důchod mají opět nárok na daňovou slevu. Přes původní nesouhlas některých koaličních kolegů byla 12. 4. 2017 schválena také novela o zastropování důchodového věku na 65 let, která se bude týkat lidí narozených po roce 1971 a má začít platit v roce 2030.

Pro důstojný život seniorů je důležitá i dostupná lékařská péče a tolik diskutované zrušení poplatků ve zdravotnictví pomohlo především seniorům, kteří to potřebují nejvíce.

Stále však existuje řada cílů, jako vytvoření podmínek pro narůstající potřeby sociálních služeb, včetně podpory domácí péče. Také často opomíjený a přesto velmi důležitý vztah společnosti k seniorům má značné rezervy. Bohužel často

i média přispívají k vytváření zkresleného obrazu seniora – důchodce. Společnost, která se chce nazývat moderní a vyspělou by měla umět vytvářet prostředí a podmínky pro důstojný život v každé etapě lidského života.

Motto: Dbejme, aby stáří nedělalo vrásky na duši, když je dělá na tváři. (Michel de Montaigne)

Blogy