A. Seďa: Starší spoluobčané nejsou OUT

19. prosince 2019

Nebylo tomu tak dávno, když firmy upřednostňovali mladé zaměstnance. Nicméně velmi nízká nezaměstnanost a nedostatek kvalitní pracovní síly spustily zájem i o starší zaměstnance a dokonce existuje většina podniků, které dnes zaměstnávají penzisty. A na těch oceňují nejen jejich odbornou erudici a pracovní zkušenosti, ale zejména loajalitu k firmě.

Podobně jako v soukromé sféře se posun k „mládí“ odehrál v politice. Prostě mladí jsou IN, tak jak to předvedly Věci veřejné či Piráti. Ale ani ostatní politické strany nezahálejí a do svého vedení postupně zasazují mladší ročníky. Dokonce bez nějakých odborných či životních zkušeností. Stačí k tomu jazykové znalosti a ostré lokty.

Je třeba říci, že každá vyspělá společnost se pozná nejen podle růstu životní úrovně většiny obyvatel, ale také kvalitou péče o své starší spoluobčany. Prostě společnost, která je svobodná a demokratická, by měla být zároveň solidární a soudržná. Bez těchto atributů není žádná společnost schopna řešit aktuální problémy a hrozby, které současný svět přináší.

Nedávno byla starší generace rodičů a prarodičů osočena studenty z devastace životního prostředí. A to bez konkrétních návrhů, jak v reálném čase zastavit negativní klimatické změny. Ano, lze souhlasit, že to jsou vždy předkové, kteří připravují pro své příští generace podmínky pro jejich život. Lze na jednu stranu kritizovat ničení přírody a životního prostředí, na straně druhé je třeba ocenit výdobytky, které vymysleli a vyrobili naši předkové. A bez nichž by současná mladá generace neuměla ani žít, ani si svůj život představit.

Příroda vysílá jasné signály, že takový způsob života je neudržitelný a je nejen na politicích, ale především na občanech, jakým způsobem problémy budou řešit a zda si celá populace nechá sáhnout na současný způsob života či na řadu spotřebních věcí, které se staly součástí životního stylu, zejména mladé generace. To, co je podstatné je skutečnost, že vyřešit tyto problémy, před kterými stojí celá společnost, nebude možné, v případě nespolupráce všech generací. Vždyť životní a praktické zkušenosti těch straších je třeba podpořit neutuchajícím entusiasmem a aktivitou generace mladých.

Blogy