Stávku plně podporuji

16. června 2011

Jedním z pilířů demokracie je funkční a aktivní občanská společnost. Útoky některých čelních představitelů státu na odbory byly neadekvátní a nepřijatelné. Rovněž pokusy o zamezení stávky, při nichž byla zneužita česká justice, jakož i snahy některých ústavních činitelů zastrašit ztrátou zaměstnání občany, kteří chtějí protestní akcí projevit nespokojenost s vládou, vnímám jako vážné nebezpečí pro naši demokracii. Stávka rozhodně není útokem na demokracii, jak tvrdili někteří představitelé země, demokracii naopak ohrozily pokusy vlády organizování stávky znemožnit.

Výrazná většina českých občanů sdílí názor, že vláda nespravuje Českou republiku dobře. Již první realizované reformy vlády se ukazují jako chybné, protože ruší fungující systémy. Příkladem je zákon o úřadech práce, prosazený vládou i přes zamítavé stanovisko Senátu i veto prezidenta republiky. Další připravované reformní záměry kabinetu odmítají občané, obce, kraje i zaměstnavatelé. Plánované reformy povedou ke zhoršení hospodářského vývoje České republiky a sníží životní úroveň většiny občanů. Protestní akci odborů proto považuji za potřebnou a plně ji podporuji.

Blogy