Stručně k Programovému prohlášení vlády ČR

11. srpna 2010

V Programovém prohlášení vlády v kapitole Obrana mě zaujal závazek vlády k přijetí opatření ke zefektivnění přípravy, výcviku a vzdělávání personálu v ozbrojených silách s cílem stabilizovat kvalifikovaný personál.

Osobně jsem přesvědčen, že největším problémem Armády České republiky je špatná personální politika jejímž důsledkem je neodpovídající hodnostní a věková struktura vojáků. Připomenu pouze zrušení vojenských záchranných praporů, zrušení jednotky speciálních operací Vojenské policie, neexistenci kariérního řádu, nesystémové propouštění vojáků z povolání v důsledku organizačních změn, když se přitom o žádné organizační změny nejedná. Nebyla stanovena žádná měřitelná kritéria pro výběr těchto nadbytečných vojáků a výsledkem je naprostá zvůle v resortu. Dokonce se hovoří o čistkách a zbavování se nepohodlných lidí a kritiků vedení naší armády.

Po pravdě je nutno přiznat, že samo vedení resortu i Armády ČR nemá jasnou koncepci reformy, která se od svého přijetí v roce 2002 několikrát měnila. Výsledkem je šlendrián, při kterém generace mladých a schopných lidí musí odejít ve jménu reorganizace či transformace.

Navrhované škrty v resortu ministerstva obrany nezajistí cíle, které si tato vláda předsevzala. Naopak z důvodu úspor nám mohou scházet i vojáci pro plnění mezinárodních závazků. A to se ještě k prvnímu lednu 2011 chystají změny hodností, které urychlí odchody profesionálních vojáků z naší armády. Prostě nejsem přesvědčen, že vláda může splnit deklarované úkoly v rámci obrany naší země a našich občanů.

Z tohoto důvodu nemůže mít tato vláda moji důvěru.

Blogy