Sudetoněmecká nestoudnost v den výročí vypálení Lidic

16. června 2011

V den, kdy si naše země připomíná smrt lidických dětí, žen a mužů, v den, kdy uplynulo 69 let od vyvrcholení zvěrstev, na jejichž počátku byla láska sudetských němců k vůdci a kdy každý, kdo vychází z kina z filmu Lidice jen obtížně ukrývá pláč, si dovolí Franz Pany, předák sudetských Němců, vyzvat prezidenta České republiky Václava Klause k omluvě za příkoří spáchaná při odsunu po druhé světové válce sudetským Němcům.

V tento den bych očekával pokoru sudetských Němců, upřímnou a lidsky hlubokou omluvu těm, kteří zahynuli v Lidicích. Těm kteří se stali obětí okupace naší země hitlerovským Německem na jejímž počátku stáli oni, předci těch, kteří dnes volají po naší ohnuté páteři.

Drzost, hloupost, provokace, nemohu jinak, než těmito slovy hodnotit slova Franze Panyho.

Jediné co bych udělal je, že bych panu Panymu zaplatil lístky na film Lidice a tlumočníka. Nechal bych ho zdarma se podívat třeba desetkrát na tento film. Aby věděl a pamatoval, co je to příkoří a zločin.

Věřím, že tento mrzký čin pana Panyho odsoudí politická reprezentace Spolkové republiky Německo jako neobyčejnou nestoudnost a naopak od něj osobně, očekávám hlubokou omluvu lidickým dětem, ženám a mužům.

Jedinou věc může Franz Pany udělat každý rok 10. června. Prosit Boha a duše mrtvých lidických občanů za odpuštění a přemýšlet o významu slov vina, a trest.

Blogy