Teze k situaci ve stavebnictví – 2018

28. listopadu 2018

Motto: Odvaha, komunikace a tvrdá práce.

V uplynulých dnech proběhly v ČR dvě konference. Ta první s názvem Kam kráčíš, Česko 2018, kterou pořádal Aspen Institute Central Europe v Annenském klášteře na Pražské křižovatce za účasti představitelů naší politické reprezentace, odborníků a veřejnosti z celého světa, a ta druhá s názvem „Setkání lídrů českého stavebnictví" pořádaná CEEC Research pro investory, stavební firmy a projektanty na Pražském hradě. Konference se pokusily nastavit zrcadlo naší píli, ale i lenosti a  rezignaci na věci veřejné. Příčiny krize českého stavebnictví jsou již z 24. října 2014 volně dostupné na těchto internetových stránkách: https://www.cssd.cz/aktualne/nazory-a-komentare/martin-zemanek-priciny-krize-ceskeho-stavebnictvi/  S odstupem čtyř let situace našeho stavebnictví, zejména v případě dopravních staveb, nezrůžověla, ba do slova a do písmene nám začínají padat na hlavu, porůznu se sesouvat, prohýbat, propadat, vrásnit, vlnit, chemicky reagovat, praskat a trochu rychleji než chceme degradovat. Po roce 2010 se sice některé inženýrské organizace osmělily u dodavatelů uplatňovat reklamace a naopak někteří dodavatelé začali upozorňovat veřejnost na přebujelou státní byrokracii, nárůst státního fískusu a  jeho odbornou nekompetentnost, která vyústila nedostatkem lidí na stavebním trhu, nedostatkem stavebních materiálů, poklesem kvality projektových a stavebních dodávek včetně kvality zadávací dokumentace zadávané veřejným investorem a třeba i mírou uzavírek pozemních komunikací pražské a brněnské metropole těsně před volbami, ale tím to zřejmě skončilo. Tak v čem je problém, že by motto.

Z obou konferencí jsem si odnesl následující teze jako ponaučení pro sebe a možná doporučení pro vládu, poslance, radní, zastupitele a Hospodářskou komoru ČR:

 1. Za pomoci již existujících právních nástrojů pro urychlení výstavby a za využití dostupných investičních prostředků razantně zrychlit budování síťové infrastruktury, zejména dobudovat dálniční systém a rozhodnout, zda a v jaké míře budovat vysokorychlostní železnice.
 2. Zásadním způsobem zjednodušit a zrychlit stavební právo, pokud možno přijetím nového komplexního stavebního zákona.
 3. Snížit okruh byrokratických kompetencí státu a přinejmenším zastavit nárůst počtu zaměstnanců veřejné sféry, zejména úředníků, lépe však počty redukovat. Je vhodné k takovému kroku přistoupit nyní, v době nízké nezaměstnanosti a nedostatku odborníků na pracovním trhu.
 4. Provést komplexní vyhodnocení dosavadních zkušeností se systémem státní služby a případně jej zcela opustit či v podstatné míře flexibilizovat.
 5. Posílit rozpočtovou odolnost státu a připravit se tím na období zpomalení ekonomiky, které je za humny.
 6. V oblasti digitalizace využít zkušeností z jiných zemí, které již našly úspěšné recepty (např.: eGovernment z Velké Británie).
 7. Urychleně dořešit základní otázky energetické politiky státu.
 8. Vynaložit na investice doporučených 20% z jednotlivých rozpočtů.
 9. Vynaložit 2% z jednotlivých rozpočtů na investice do výzkumu, vývoje a inovací.
 10. Pokračovat ve zvyšování výdajů na obranu na 2% HDP včetně urychleného dobudování systému kybernetické obrany státu a jeho ofenzivních schopností.
 11. Vytvoření jasné dlouhodobé koncepce rozvoje vzdělávací politiky státu s důrazem na strategii digitálního vzdělávání neb rychlost technologických, ekonomických a společenských změn činí tento požadavek urgentním.

Zdroj: dle textu

Blogy