J. Chvojka: Tresty za nehody pod vlivem se musí zpřísnit

20. září 2018

V poslední době se v médiích objevilo několik případů, kdy pachatel smrtelné nehody způsobené pod vlivem alkoholu či drog byl předčasně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody. Nejen já, ale i velká část veřejnosti jsme šokováni tím, že je možné řídit auto v těžké opilosti, zabít člověka a být z věznice propuštěn po uplynutí doby v řádu několika měsíců.

Nekritizuji však práci soudců: ti jen aplikují pravidla, která jim stanoví zákonodárci. Situace však už není akceptovatelná. Současná pravidla jsou zjevně příliš mírná. Navrhnu proto změny v trestním právu, aby k takovým situacím už nemohlo docházet.

Jedná se o zvýšení sazby trestu odnětí svobody za ublížení na zdraví nebo zabití při dopravní nehodě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, prodloužení doby, po které může dojít k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a prodloužení doby, na kterou může být pachateli uložen trest zákazu řízení motorových vozidel.

Alkohol je látka, která snižuje funkce mozku, zhoršuje myšlení, uvažování a koordinaci svalů. Všechny tyto schopnosti jsou nezbytné pro bezpečné řízení vozidla. Již malé množství alkoholu či drog velmi výrazně zvyšuje pravděpodobnost dopravní nehody.

Podle údajů Policie ČR došlo jen v roce 2017 k úmrtí 47 osob při dopravních nehodách, kde byla u viníka zjištěna přítomnost alkoholu či drog. Těžce zraněno bylo více než 200 osob. To je samozřejmě jen špička ledovce. Celkem byla přítomnost alkoholu či drog u viníka zjištěna v případě víc než 4500 dopravních nehod.

Pokud se podíváme do historických statistik, tak například za dobu od roku 1982 při dopravních nehodách „pod vlivem" zahynulo víc než 4000 osob a těžce zraněno bylo víc než 20 tisíc osob.

Řízení v opilosti či pod vlivem drog tak dlouhodobě představuje závažný společenský problém, jehož obětí se stávají minimálně stovky obyvatel naší země ročně, včetně dětí. K takovému jednání musíme ukázat nulovou toleranci.

Pokud se někdo stane obětí takovéhoto jednání (ať už proto, že je vážně zraněn, nebo že dojde k úmrtí osoby jemu blízké), je pro něj důležité, aby pachatel byl spravedlivě a přiměřeně potrestán. Je to podmínkou nutnou (nikoli dostatečnou) k tomu, aby se poškození dokázali s tragickou situací vůbec nějak elementárně vyrovnat. Bez pocitu spravedlnosti není žádný právní stát.

Kromě dosažení pocitu spravedlnosti v konkrétních případech považuji však za ještě důležitější další aspekt zpřísnění: preventivní odstrašující účinek. Opilci a feťáci se prostě musí bát sednout za volant, jinak se podobné tragédie mohou kdykoliv opakovat.

Stávající systém správních trestů za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu (pokud nedojde k žádné dopravní nehodě, ale Policie ČR při silniční kontrole zjistí přítomnost alkoholu či drog) je podle mě dostatečně přísný. Nabízí se však úvaha, zda v případě opakovaného alkoholového či drogového přestupku výrazně neprodloužit délku doby, na kterou může být uložen trest zákazu řízení motorových vozidel. Jde přece o ochranu nás všech!

Konkrétní podobu svého návrhu budu ještě konzultovat s odborníky z ministerstev dopravy a spravedlnosti a poté ho v co nejkratší době předložím plénu Poslanecké sněmovny. Doufám, že vláda můj návrh podpoří. Věřím, že tento návrh získá podporu i ostatních poslaneckých klubů tak, aby mohl být schválen ve zrychleném režimu.

Zdroj: Právo, 20. září 2018

Blogy