V. Špidla: Mimořádná doba vyžaduje mimořádná opatření

5. září 2022

Ceny energií dosahují naprosto nepřijatelných výšek, rozvracejí rodinné rozpočty i ekonomiku. Sociálně-ekonomická situace se rychle zhoršuje. Není pravděpodobné, že se situace sama od sebe rychle změní. Situace je mimořádná. Vláda zaujatá svou pravicovou ideologií, zdá se, nemá představivost, díky které by mohla začít dělat potřebnou politiku.

mala-fotka-phdr-vladimir-spidla.jpg

Jakékoliv váhání situaci ještě zhoršuje. Co je teď potřebné a rozumné udělat?
Vytvořit státu dostatečné příjmy, aby mohl účinně reagovat. Minimálně nutné je nahradit výpadek, který způsobila daňová politika ANO a ODS. Zrušením superhrubé mzdy v jejich režii znamená pro stát ztrátu sto miliard korun každý rok. Nejlepší odpovědí je zavedení progresivní daně u právnických osob tak, aby zasáhla enormní příjmy, které dává některým podnikům současná situace.
Je třeba převzít ČEZ. Ceny energií jasně ukazují, že dochází k tržnímu selhání, že není možné situaci řešit v rámci volného působení trhu a že je čas pro zásah státu. Elektrický proud není komodita jako každá jiná. Elektrárny jsou ekonomické subjekty působící ve veřejném zájmu a je na místě, aby v nich měl stát výrazný vliv, nejlépe, aby je převzal.
Do té doby je třeba využít možnosti cenové regulace a pozice státu, který je většinovým vlastníkem ČEZ, a vytvořit schémata, která nebudou čistě zaměřená na zisk, ale na sociální a ekonomickou udržitelnost dodávek energie.

Nejohroženějšími skupinami jsou důchodci obecně a osamělí důchodci zejména, dále rodiny s dětmi, ať už úplné nebude neúplné.

K jejich podpoře musí mířit hlavní část sociální politiky. To znamená pravidelné valorizace důchodů a zavedení příspěvku k důchodu pro osamělé důchodce. Jistá obdoba příspěvků lidem nad 80 let.

Zvýšení hranice pro poskytování dětského přídavku na trojnásobek průměrné mzdy a pravidelná valorizace dětského přídavku obdobně jako je tomu u důchodů a minimálně podle inflace. Vzhledem k tomu, že přídavky na děti nezachytily nárůst inflace, je třeba to napravit inflačním příplatkem. Totéž platí o životním minimu, které nezachycuje vývoj inflace a ztrácí svoji sociální funkci.

Na pražské úrovni je třeba využít vlivu Prahy v městských společnostech, jako je PRE nebo Pražský dopravní podnik, a přimět je sociálně citlivé politice a z tohoto hlediska zasahovat do jejich cenotvorby.

Je na místě, aby podle jihočeského vzoru Praha vytvořila vlastní podporu pro lidi tak těžce zasažené současnou situací. Ačkoliv Praha z čistě makroekonomického hlediska vypadá jako zářivý a bohatý region, nemůže to zastřít, že v Praze žijí statisíce lidí, kteří musejí otáčet každou korunu a jejich rodinné rozpočty jsou napjaté. Zprůměrovaná sociální politika nedokáže na situaci Prahy reagovat dostatečně.

Zvládnutí situace bude muset znamenat významnou změnu politiky, překonání dominance pravicových stran, a to není možné bez posílení levice jak v komunální politice, tak i v politice celonárodní. V Praze 6 je příležitost volit senátora, členy obvodního zastupitelstva i kandidáty na pražský magistrát. Velmi záleží na tom, zda senátorem bude sociálně cítící Petr Pavlík nebo Jiří Růžička za škrtací TOP09. Velmi záleží na tom, jak bude vypadat magistrát a velmi záleží na tom, jak bude vypadat zastupitelstvo v Praze 6. Každé volby se nás týkají.

Blogy