V. Vlk: Volby v Ústeckém kraji

17. září 2021

Volby politických subjektů se rozbíhají na plné obrátky. Agentury voličům odhalují svoje průzkumy a strany včetně politických uskupení prezentují na svých webových stránkách své programy. Do televizních debat jsou zváni kandidáti s nejlepšími výsledky agenturních průzkumů. Nejvíce mě zaujala debata s předsedou politického hnutí Přísaha Robertem Šlachtou, který jako svojí prioritou vyhlašuje boj proti korupci. Toto téma stále oslovuje českého voliče, který je přesvědčený, že politici kradou a je potřeba s tímto problémem něco udělat. Tato rétorika se táhne již od poloviny devadesátých let minulého století. Před deseti lety s tímto tématem do politiky vstoupil Andrej Babiš s nově založeným politickým hnutím ANO 2011. „Je tu české Palermo“, nechal se slyšet. Za osm let v politice z tohoto pohledu nic nevyřešil.

Teď bych se zastavil u Ústeckého kraje, za který kandiduji na 3. místě kandidátky za sociální demokracii. Z geografického hlediska se Ústecký kraj rozprostírá od Polabské nížiny přes České středohoří až po Krušné hory. Z velkých měst v kraji dominují města Chomutov, Most, Teplice, Louny, Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice. Po odsunu Sudetských Němců po druhé světové válce bylo pohraničí osídlováno lidmi z vnitrozemí Čech a východu Slovenska. Tím se přerušila kontinuita obyvatel žijící ve své domovině. Trvalo to několik desetiletí, aby se přistěhovavší obyvatelé našli pevnou vazbu ke své nové oblasti.

V minulých dobách Ústecký kraj (dříve Severočeský) dominoval jak ve výrobě zemědělských strojů a kovovýrobě v Roudnici nad Labem, pěstování zeleniny a ovoce na Litoměřicku. Nezanedbaná byla výroba říčních lodí v Ústí nad Labem a výroba hliníkových výrobků v Děčíně včetně výroby vysokozdvižných vozíků v podniku DESTA Děčín. Město Chomutov bylo významným centrem železárenské výroby a speciálních ocelí. Mostecko bylo centrem těžby hnědého uhlí a na Lounsku dominovala výroby keramických izolantů pro elektrická vedení. Nelze zapomenout na dominantní výrobu piva v Lounech, Mostu, Žatci a Litoměřicích. V blízkosti hnědouhelných lomů se postavili elektrárny Tušimice, Prunéřov, Komořany, Ledvice a Počerady, ze kterých byla elektřina vedena do systému přenosové soustavy zásobující nejen sever Čech, ale i Středočeský kraj včetně Prahy. Další dominantou je petrochemický průmysl v Litvínově a výroba hnojiv v Lovosicích. Mnoho politiků si neuvědomuje, jak je kraj různorodý včetně složení obyvatelstva. Kraj dodával a zatím dodává energie nejen do svého regionu, ale i do velké části Čech. Nyní musí revitalizovat ekologické zátěže z povrchové těžby hnědého uhlí.

Proč o tom píšu? Kraj zaměstnával mnoho lidí, kteří po divoké privatizaci v 90 letech minulého století v převážné míře přišli o svá zaměstnání. Navíc do kraje začali proudit nepřizpůsobiví lidé ze všech koutů nejen Česka, ale i Slovenska. Díky těmto aspektům kraj začali opouštět mladí lidé, kteří si hledají uplatnění v jiných částech republiky. Navíc v rámci ochrany klimatu extrémní ekologové, kteří nežijí v kraji neustále se snaží přesvědčit vládu a poslance, aby iniciovali odstavení všech uhelných zdrojů v co nejkratší době a zastavili těžbu hnědého uhlí. Už se neřeší, jaký to bude mít dopad na samotný region. V případě tohoto nápadu nastane problém s dodávkami tepla do Klášterce nad Ohří, Kadaně, Chomutova, Mostu, Litvínova, Ústí nad Labem a konec konců v Litoměřicích a částečně v Děčíně. Další dopadem bude velká vlna nezaměstnaných se sociálními dopady do mnoha rodin. To opravdu politici s ekologickými iniciativami chtějí dopustit tento stav? Pak nechápu lídry kandidátek politických hnutí, kteří usilují v regionu o hlasy voličů, aniž by měli přímou vazbu na kraj. Obávám se, že získají hlasy a do regionu budou dojíždět jen sporadicky a nebudou chtít řešit palčivé problémy, které nastanou další vlnou nezaměstnaných a následným odchodem mladých lidí z regionu. Úkolem sociální demokracie je najít udržitelný stav nejen v sociální oblasti, ale i ekonomické stability kraje, ze které budou postupně hrazeny ekologické škody. Rozvojové projekty kraje musí zapadat do kontextu celého kraje od Litoměřicka až po Chomutovsko.

Chudoba, sociální vyloučení, nízká kvalita vzdělávání nebo odliv obyvatelstva. Právě s takovými problémy se náš kraj potýká zvláště v oblasti, které byly v minulosti centrem těžby hnědého uhlí. Vláda sice v roce 2015 přišla s programem RE:START. Ten má směřovat dostupné finance na potřebné projekty v uhelných regionech, a zastavit tak jejich úpadek a nastartovat rozvoj. Doba uhelná totiž pomalu končí a místní lidé se musí připravit na změny, které se s uzavíráním uhelných dolů pojí. Tento náročný úkol čeká nejen odborníky, ale i nově instalované poslance, kteří musí ve spolupráci s vládou intenzivně podporovat rozvoj našeho regionu nejen ze strukturálních fondů Evropské unie, ale i z národních prostředků, kterými se splatí dluh z minulého období.

Osobně se bráním všeobecným populistickým heslům, která jsou slibována mnoha kandidáty bez konkrétních reálných projektů. Díku tomu, že všichni kandidáti za ČSSD jsou ze všech koutů ústeckého regionu a v případě zvolení do Poslanecké sněmovny, si ponesou veškerou zodpovědnost za realizaci projektů v rámci programu RE:START. Zejména se jedná o Modernizační fond podporující modernizaci energetiky a Fond pro spravedlivou transformaci zvláště při zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků na nová pracovní místa.

Volič v Ústeckém kraji musí myslet na budoucnost a ve volbách se rozhodnout komu dá svůj hlas., aby jeho zvolený kandidát byl schopen prosazovat naplnění podmínek udržitelnosti našeho regionu. Tento cíl jim můžu stoprocentně zaručit.


Blogy