V. Votava: Nepromyšlená hra se stravenkami

23. prosince 2019

Ministerstvo financí s velkou slávou oznámilo, že chce zrušit daňové výjimky a jako příklad uvedlo zrušení zavedeného systému stravenek. Nahradit ho má peněžní paušál na stravování, který ministerstvo plánuje zavést od roku 2021. Vzhledem k tomu, že paušál má být daňově uznatelným nákladem, znamená jediné – zavedení další daňové vyjimky. Takže jedna výjimka nahradí druhou. Návrh tedy nesměřuje k žádnému zjednodušení naší daňové soustavy. Naopak, ministerské řešení přináší více nejistoty a otázek, na které zatím nikdo neodpověděl.

Stravovací paušál má firmám umožnit, aby namísto stravenek či dotovaných jídel v kantýnách dávaly lidem nedaněný příspěvek v penězích. Jednoduše řečeno – peníze, z nichž se neodvede sociální ani zdravotní pojištění, ani daň z příjmu. Je to lákavé, ale odporuje to všeobecně přijímanému názoru, že podpora stravování má směřovat skutečně ke stravování, které je důležité pro zdraví lidí a ovlivňuje i jejich pracovní výkonnost. Vyplacený stravovací paušál ale nemusí být vůbec použitý na stravování, fakticky lze za tyto peníze nakoupit cokoliv. Třeba boty. Nelze vyloučit, že někteří zaměstnavatelé přistoupí k paušálu po svém a zaměstnanci budou dostávat peněžní částku na stravování na úkor mzdy nebo místo jejího zvýšení či odměny. A na takové jednání zaměstnavatele doplatí zaměstnanci, například snížením příjmu ze kterého se vypočítává důchod. Tento aspekt je neméně důležitý a nevím, zda si ho na ministerstvu financí uvědomují. 

Pokud necháme stranou, že stravovací paušál, který bude mít výrazný dopad nejen do státního rozpočtu, ale také na stravování zaměstnanců, se vůbec neobjevuje v programovém prohlášení vlády, je zvláštní, že prázdninový návrh paní ministryně Schillerové neprošel žádnou diskusí ať už uvnitř koalice, či na tripartitě nebo s odborníky. Zarážející je, že ministerstvo nemá k dispozici ani žádnou důkladnou analýzu, která by odůvodňovala radikální zásah do systému stravování zaměstnanců.

Naopak se proti návrhu objevila varovná studie odborníků, že zavedení paušálu může způsobit hluboký výpadek příjmů veřejných financí až o 21 miliard korun ročně. S postupným odstraňováním různých výjimek z daňových povinností lze souhlasit, ale ministerstvo by mělo postupovat koncepčně a nezavádět kostrbatá řešení, která nejsou promyšlena a poškodí nejen státní rozpočet, ale také ve svém důsledků občany.

 

Blogy