V. Votava: Zaveďme konečně i v ČR bankovní daň!

4. září 2020

Paní ministryně financí veřejně sdělila, že neví jak nahradit výpadek příjmů státního rozpočtu ve výši 74 miliard korun v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Sociální demokracie navrhuje zavedení bankovní daně, tak jak je tomu ostatně v řadě zemí Evropské unie. Jedná se o běžně využívaný nástroj jako zdroj státního rozpočtu. Ano, 14 miliard, které lze získat takto do státního rozpočtu jistě nepokryje celý výpadek. Ale je jedno pravdivé rčení: “ halíře dělají talíře”!

Většina zisku bank odtéká do zahraničí, pouze malá část se reinvestuje v ČR. Fi-nanční sektor se na celkovém odlivu z ekonomiky vzhledem ke své velikosti, a pře-vážně zahraničnímu vlastnictví, podílí v hlavní míře. Myslím, že je tedy správné, aby se především největší banky podílely spravedlivěji na rozvoji naší ekonomiky a na růstu životní úrovně.

Zaveďme tedy konečně i v České republice bankovní daň!

Blogy