Vlažná oslava svátku kantorů

8. září 2009

28. března 1592 se narodil učitel národů Jan Ámos Komenský. V České republice proto v tento den slaví svůj svátek všichni učitelé. Obávám se, že letošní oslavy budou velmi, velmi rozpačité.

V čele resortu stojí od listopadu loňského roku mladý ministr Ondřej Liška. Řada pedagogů a dalších pracovníků ve školství do něj po měsících podivné vlády – nevlády jeho zelené kolegyně Dany Kuchtové vkládala naděje. Jeho slova z doby nástupu do funkce se ale dnes ukazují jako prázdné fabulace, ministra jakoby se snažil dávat co nejzřetelněji najevo, jak málo mu na situaci kantorského stavu záleží.

Situace ve školství je opravdu kritická. Lze to snadno doložit několika údaji.

Vezměme například regionální školství: rozpis rozpočtu ministerstva má zajistit nárůst platů o 2,8%. Skutečnost je taková, že krajské úřady vlastními rozpisy umožňují nárůst v rozpětí pouze 1,5 – 1,8%, tedy o více než procento nižší. Státní rozpočet počítal s inflací 3,8%. Skutečná inflace už několik měsíců dosahuje 7,5%, což u zaměstnanců regionálního školství ještě více prohlubuje propad reálných mezd.

Stejně kritická je situace v oblasti ostatních neinvestičních výdajů, které byly ministerstvem oproti loňsku sníženy o téměř 25%. Jsou to přitom prostředky, které slouží zejména k zajištění výuky podle školních vzdělávacích programů učebními pomůckami, učebnicemi, k realizaci plaveckého výcviku pro žáky, ale také k zajištění dalšího vzdělávání pedagogů samotných. Při samotném rozpisu krajskými úřady došlo k dalšímu snížení těchto prostředků, v některých případech dokonce o 30 – 40%. Školy tak nebudou schopny tyto náklady pokrýt a o spolufinancování budou muset žádat rodiče.

To je situace, která v novodobé historii českého školství nemá obdobu. Zaměstnanci provádějí zásadní rekonstrukci systému zadarmo nebo dokonce „za své", stát počítá s kvalitní prací pedagogů, aniž by garantoval odpovídající odměnu.

České školství nikdy nemělo na růžích ustláno. Ve srovnání s lety vlády sociální demokracie mě ale napadá ještě jedno srovnání.

Ministryně Petra Buzková vždy 28. března kantorům k jejich svátku popřála a jako projev respektu a úcty k jejich nelehké a zodpovědné práci tu zorganizovala malou oslavu či pozvala zástupce učitelů na kulturní představení. Je to možná jen kapka v moři, ale u učitelů měla vždy dobrou odezvu. Ondřej Liška nic podobného neplánuje, ministr jakoby se snažil dávat co nejzřetelněji najevo, jak málo mu na situaci kantorského stavu záleží…

Chtěla bych i v této nelehké situaci všem učitelkám a učitelům poděkovat za nelehkou práci, za to že stále ještě vydrželi pracovat pro naši budoucnost. Chtěla bych jim popřát pevné zdraví a dostatek optimismu. Za sebe jim slibuji, že se budu nadále snažit bojovat za zlepšení jejich postavení.

Blogy