VV – víme, co jsou zač a co si vlastně přejeme

23. dubna 2010

Ve středečním Právu(21. 4. 2010) nám se vzácnou upřímností sdělil jeden z předních kandidátů Věcí veřejných, Michal Babák, jak to v této straně vlastně chodí, a tím nám vlastně dal dostatečně na vědomí, co si vlastně přejeme, pokud si přejeme Věci veřejné.

Sdělil nám, že místa na kandidátce se v této straně prostě kupují: „Sponzoring pomohl k tomu, abych ve straně postupoval rychleji, než bez něj“, říká nám bezelstně jeden z předních kandidátů zřejmě budoucí parlamentní strany. Když v čele teto strany stojí člověk, který musel odejít z televize Nova, protože dokázal, že umí pro sebe čerpat z veřejných prostředků více, než je zde zvykem (a to už je opravdu co říct!), sotva se lze upřímnosti předního kandidáta a poměrům ve straně VV divit...

To je ovšem věcí této strany. Mnohem zajímavější je, jak se tento přední kandidát a patrně i budoucí poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dívá na své spoluobčany , na obyčejné lidi kolem sebe. A tedy jaké a čí zájmy vlastně bude v Parlamentu zastupovat. Říká: „Myslím, že peníze jsou dány nadáním, umem či inteligencí. Když někdo vytvoří firmu či určité zázemí, tak nebude hlupák. Nemyslím si, že bych zabíral místo někomu inteligentnějšímu“. Zvláštní pohled. Tedy jinými slovy ten, kdo nemá takové peníze, aby mohl částkou 2,5 mil. Kč sponzorovat politickou stranu, není asi zase až tak nadaný, a inteligentní. Řidič tramvaje, který si sotva svým umem a inteligencí může vydělat více, např. rychleji, vícekrát a lépe projet trať, po které s tramvají jezdí, není zase tak nadaný a inteligentní jako různí Pitrové, Mrázkové a další, kteří bezpochyby vytvořili firmu s určitým zázemím a tedy svůj um a nadání a inteligenci osvědčili dokonale. Ti by rozhodně v Parlamentu nikomu zbytečně, podle předního kandidáta VV, místo nezabírali.

Díváme-li se na průzkumy veřejného mínění, plyne z nich opravdu to, že si přejeme v čele státu a v Parlamentu ty, kteří, podle tohoto předního kandidáta VV, nejsou hlupáky? A svůj um, nadání a inteligenci dokáží pěkně roztočit? Jak nám v uplynulých dvaceti letech dokázali už bezpočtukrát....?

Blogy