Výstavba rodinných domů (výrazně) nepodraží

30. května 2016

V ochraně zemědělského půdního fondu svádí věčný boj nezastavěná půda se zastánci výstavby v krajině. Jak tento souboj dopadá, je patrné, porovnáme-li starší a současné letecké snímky české krajiny.

Schůze Sněmovny projednávala hned dvě verze novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu – sněmovní a senátní. Po debatě na plénu sněmovny byla potvrzena sněmovní verze, která zachovává alespoň základní ochranu půdy a zároveň umožňuje i výstavbu rodinných domů. Není to z pohledu ochrany půdy ideální znění, ale z praktického hlediska se jedná o oboustranně přijatelný kompromis.

Volné půdy totiž neustále ubývá. Přitom nezastavěná půda je důležitá i z dalších hledisek, než je zemědělská výroba  - například z hlediska ochrany spodních vod. Půda je komodita, kterou neumíme uměle vyrobit a pokud je zastavěna, je nenávratně ztracena. Jedním z nástrojů, jak ji chránit je územní plánování. Bohužel se ale ukazuje, že v řadě případů jsou územní plány ne zcela účinné. I proto zákon o zemědělském půdním fondu zavedl systém poplatků, který měl případné stavebníky motivovat tak, aby stavěli na méně kvalitních půdách nebo na brownfieldech, aby kvalitní půdy či území se zdroji vody byly ochráněny.

Během účinnosti zákona o zemědělském půdním fondu vyvstala určitá potřeba zmírnění poplatků za vynětí z ochrany u rodinných domků. V tomto duchu byla podána novela zákona, která však kromě úlevy u poplatků u staveb rodinných domků opět zaváděla širokou paletu výjimek ze zákona, které v podstatě negovaly zákon samotný, čímž by pak pozbyl smyslu. Na základě širokého projednání ve sněmovně a po dohodě s příslušnými ministerstvy vnikl komplexní pozměňovací návrh, který zmírnil podmínky u vynětí pozemků pro stavbu rodinných domků nebo staveb místních komunikací a zároveň zachoval alespoň základní ochranu nezastavěné půdy.

V senátu vnikla odlišná verze, která se opět posunula zpět k větším výjimkám, a tedy i k menší ochraně volné půdy. Při přímé konfrontaci na plénu sněmovny pak zvítězil pragmatičtější a z mého pohledu lepší sněmovní návrh.

Václav Zemek, místopředseda výboru pro životní prostředí PSP ČR

Blogy