Zachovejme ÚVV!

18. února 2019

Ústřední výkonný výbor české sociální demokracie je demokratickým zástupcem členstva ČSSD a reprezentantem členské základny. Je demokratickým parlamentem strany mezi sjezdy. Jeho odstranění by narušilo demokratický charakter organizace strany a porušilo tak zásadu, že členstvo strany se podílí na důležitých rozhodnutích týkajících se politiky a uspořádání stranické práce.

Případná referenda nemohou nahradit diskusi ÚVV! Rozhodování o stěžejních otázkách politiky strany by tak bylo přesunuto do předsednictva strany, které by mohlo rozhodovat bez průběžné konzultace a kontroly členské základny, reprezentované Ústředním výkonným výborem. Došlo by přitom k porušení práva na zastoupení komisí mládeže a žen, zahraničního regionu atp. Strana by tím ztratila demokratickou strukturu své organizace a přiblížila by se autokratickému útvaru ovládanému veškerou mocí vedoucího grémia. Takový autoritativní model je pro sociální demokracii, která vždy byla baštou demokracie, i v dobách, kdy naše země se octly pod diktátem moci jednoho vůdce nebo jedné strany, naprosto nepřijatelný.

My, zástupci zahraničního regionu jako pokračovatelé sociální demokracie v exilu, proto rozhodně protestujeme proti snaze zrušit ÚVV. Považujeme však za smysluplné, počet členů ÚVV byl do jisté míry redukován. Likvidaci ústředního výkonného výboru bychom museli považovat za hrubé znevážení čtyřicetiletého boje v exilu o udržení strany, její činnosti na mezinárodním poli a jejího úsilí o zachování její demokratické organizační struktury, která byla obnovována řádnými sjezdy v exilu. Tato činnost exilové strany a demokratické obnovování jejích orgánů vedly nakonec k tomu, že Lidový dům byl soudním rozhodnutím vrácen zpět do rukou české sociální demokracie.

Navrhujeme proto, aby březnový sjezd v Hradci Králové se zabýval eventuální redukcí ÚVV na únosný počet zástupců nižších složek strany, nikoli však otázkou zrušení tohoto orgánu, zajišťujícího demokratický charakter naší strany.

Shrnuto a podtrženo: Zachovejme ÚVV!

Karel Hrubý, poslední předseda exilové ČSSD

Karel  Vodička,  člen ÚVV, mluvčí regionu zahraničí – exil

Josef Och, člen ÚVV

Božena Ochová, členka ÚVV

Blogy