Zámecká jízdárna v Lednici se dočká skutečného znovuoživení

18. června 2012

Slavnostním poklepem základního kamene bylo ve čtvrtek 14. června 2012 symbolicky potvrzeno zahájení stavebních prací projektu „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“ podpořeného dotací z Integrovaného operačního programu (IOP).

Akce se zúčastnil jihomoravský hejtman Michal Hašek, starosta Lednice Libor Kabát, ředitel brněnského pracoviště Národního památkového ústavu Petr Kroupa, ředitelka odboru pro strategii a dotační politiku Ministerstva kultury ČR Drahomíra Vrbská, zástupci státní správy a spolupracujících subjektů.

V rámci ukončeného otevřeného nadlimitního výběrového řízení na výběr zhotovitele stavebních prací realizace projektu byla dne 3. 5. 2012 uzavřena smlouva s účastníky „Sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice“, s firmami IMOS Brno, a.s., OHL ŽS, a.s. a UNISTAV a.s., s nabídkou nejlépe splňující kritéria zadání a nejnižší nabídkovou cenou 312.832.724,- Kč bez DPH (375.399.269,-Kč vč. DPH) a termínem plnění do 440 kalendářních dnů od data uzavření smlouvy. Dne 15. 5. 2012 bylo předáno staveniště objektu zámeckých jízdáren zhotoviteli a od tohoto dne byly fakticky zahájeny stavební práce.

„Díky zkušenostem konsorcia těchto firem z realizace obdobných projektů naplníme motto Integrovaného operačního programu - Vracíme památky do života,“ uvedl předseda představenstva zájmového sdružení právnických osob Multifunkční centrum zámek Lednice Libor Kabát.

„Jihomoravský kraj bude jako jeden z hlavních iniciátorů myšlenky obnovy zámeckých jízdáren i nadále realizaci tohoto projektu podporovat. Zámecká jízdárna v Lednici, jedna z památek UNESCO, se tak po mnoha letech dočká skutečného znovuoživení a obnovy na multifunkční centrum, které bude sloužit především vzdělávacím účelům a v neposlední řadě pro občany nejen z jižní Moravy, ale i celé republiky,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Jihomoravský kraj je jedním ze zakladatelů sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, které je příjemcem dotace z Integrovaného operačního programu. Jeho členy jsou dále obec Lednice, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita a Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava. Partnery sdružení jsou dále Vysoké učení technické v Brně a Biosférická rezervace Dolní Morava, spolupracujícím subjektem je Národní památkový ústav v Praze.

Blogy