Živnostníci tvoří páteř naší ekonomiky

14. března 2017

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala vládní novelu živnostenského zákona z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jedná se v tomto volebním období o již druhou úpravu, jejíž cílem je snížit živnostníkům a podnikatelům administrativní zátěž a zlepšit podmínky pro jejich podnikání.

Živnostníci tvoří páteř naší ekonomiky. Osob samostatně výdělečně činných je u nás bezmála milion. V žádném jiném státě Evropské unie nemají na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Jak vyplývá z údajů České správy sociálního zabezpečení, firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.

Podle předloženého návrhu bude podnikatel společně s ohlášením živnosti nebo s podáním žádosti o koncesi na živnostenském úřadu učinit rovněž podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Na stejném místě může podnikatel učinit i podání obsahující údaje požadované v oznámení o změnách registračních údajů vztahujících se k oběma typům daní. 

Nově se sjednocují překážky provozování živnosti, které navazují na sankční zrušení živnostenského oprávnění. Novela odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnických osob a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob, zapisované do živnostenského rejstříku.

Sněmovna v dnešním prvním čtení rozhodla o tom, že návrhem novely zákona se bude dále zabývat Hospodářský výbor, který byl stanoven zároveň výborem garančním.

Blogy