Apeluji na MPSV i na MZ, aby zamezily dalšímu šetření na nejpotřebnějších

20. června 2012

Poskytovatelé pobytových zařízení sociálních služeb se již v současné době potýkají s problémy financování od zdravotních pojišťoven. Přitom zdravotní péče je v těchto zařízeních nezastupitelná. Nejvíce na systému tratí především malé subjekty, které se v systému špatně orientují. Financování pak zastupují zdroje od zřizovatelů v souběhu toho, že MPSV snižuje dotace. Ze strany vlády tak dochází k záměrné likvidaci těchto služeb a ztěžování vedení krajů tomuto faktu vzdorovat.

Současný záměr VZP ušetřit na pobytových zařízeních sociálních služeb je pro ČSSD nepřijatelný. Je to jednoznačný záměr šetřit na nejpotřebnějších – seniorech a zdravotně postižených občanech, kteří jsou odkázáni na solidaritu většinové společnosti.

Navíc v dlouhodobém horizontu tato zařízení budou hrát nezastupitelnou roli, pakliže se ve společnosti snižuje schopnost rodin starat se o své příbuzné.

ČSSD podporuje žaloby podané poskytovateli sociálních služeb na VZP. Zrealizuje-li VZP svůj záměr, hrozí uvržení do existenčních problémů u mnohých zařízení. To by znamenalo další prohloubení sociální nerovnováhy ve společnosti.

Apeluji proto na ministerstvo práce a sociálních věci i na ministerstvo zdravotnictví a ministra Hegera, aby zamezili dalšímu šetření na zdravotní péči pro seniory a zdravotně postižené v pobytových zařízeních sociálních služeb, které ve skutečnosti jsou nejekonomičtějším a nejefektnějším řešením péče o mnohé nemohoucí spoluobčany!

Blogy