Čerpání evropských dotací musí být prioritou pro vládu. Jakoukoliv

31. července 2013

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu hrozí, že Česká republika do konce roku 2013 nevyčerpá až dvě třetiny finančních prostředků z Evropské unie,pokud urychleně nedojde k zásadním změnám v systému čerpání dotací. Vyzývám proto současnou vládu, aby se hledání efektivního řešení stalo její prioritou. Pokud se tak nestane, miliardy eur propadnou. To by byla škoda v každé době, ale v současných obtížných ekonomických podmínkách je to doslova nehoráznost.

Vláda by se měla zaměřit na vyjednání podmínek pro ČR, které by umožnily prodloužení období čerpání prostředků. Současné pravidlo N+2, tedy že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do dvou let od přijetí tohoto závazku, které platí pro roky 2011–2013, je pro některé projekty šibeniční a je jednou z vážných příčin, které vedou k chybám v projektech. Například Slovensko a Rumunsko již prodloužení lhůty o rok dosáhly.
Prodloužení doby čerpání by napomohlo i možnosti využít peníze ze v současnosti pozastaveného programu ROP Severozápad. Jeho opětovné spuštění brzdil odmítavý postoj minulého vedení vlády podílet se na zaplacení korekcí, které byly vyměřeny za chyby v projektech. Stát odmítl nést svůj díl odpovědnosti, přitom sama Evropská komise činnost českého ministerstva financí jako kontrolního orgánu ve své zprávě za rok 2012 hrubě kritizovala. Dokonce v dohledu nad čerpáním peněz jsme skončili na posledním místě! Aktuální zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu k tomu dále uvádí, že selhání kontrolních úřadů je druhou nejvýznamnější
chybou při čerpání dotací.

Jako efektivní krok, který pomůže rychlejšímu čerpání prostředků a zabrání jejich propadnutí, vnímám možnost jejich realokace v rámci jednotlivých programů. Ovšem i toto závisí na vládě, jak bude úspěšně s Evropskou unií vyjednávat. V minulých letech se jasně ukázalo, že regionální operační programy finanční prostředky čerpají efektivněji než programy centrální. Zcela logicky se zde proto nabízí případná realokace z těchto centrálních programů, u kterých je již nyní jasné, že ani po prodloužení lhůty nedojde k pročerpání celé částky, do ROP, které se osvědčily.

Uplynulé období by také mělo být jasným ponaučením, jak by mělo (či spíše nemělo) vypadat čerpání prostředků v následujícím programovacím období. Nyní se nacházíme v klíčovém období,kdy se vyjednává s Evropskou unií o budoucnosti dotací a připravuje se Dohoda o partnerství, která specifikuje, jak bude Česká republika v 2014 až 2020 čerpat 20,5 miliardy eur, na které bude mít z EU nárok. Pozornost, kterou tomuto tématu musí věnovat nová (jakákoliv) vláda, musí proto být zásadní. 

 

Zdroj: Hospodářské noviny (31.7.2013)

Blogy