Česká zdravotní politika jako umění mlžného a akční Angelina

15. května 2013

Už před šestnácti měsíci Senát PČR vyzval svým usnesením ministra zdravotnictví docenta Leoše Hegera, aby občanům neodpíral vhled do blaha zdravotní prevence a v nejkratší možné době předložil koncepci veřejné ochrany zdraví jak je v civilizovaných zemích zvykem, protože v naší méně civilizované zemi léta chybí. Slušný pan ministr dosud neodpověděl.

Jen v médiích občas zaznamenáme jakési jeho propreventivní šepoty a výkřiky, aby se neřeklo, že se o prevenci nepečuje. Tu zazní něco ke škodlivosti otrávené kořalky, jindy, jak těžké je omezovat kouření, pak zase něco o trestu za nepečování o chrup placením za černé plomby a poté třeba o odměně 1000 Kč každému, kdo bude dodržovat preventivní opatření, ač není občanům popsáno, jaká a jak se to objektivně zhodnotí nebo česky obejde.

Tradiční, odpovědná a prosperující TOP zdravotní politika je zde opět předváděna nejen jako umění možného, ale zejména jako umění mlžného. A do toho nám exposlanec, exnáměstek a dřívější televizní exvysvětlovač preventivního očkování bakalář Šnajdr kamsi zatáhl obchod s vakcínami, kamsi se minuly ministerské eurofondy na podporu prevence, ministerští úředníci občas plaše navštíví i nenavštíví konference a audity screeningových onkologických programů, občas se objeví defektní vyhláška  k preventivním prohlídkám. Funguje-li ještě něco systematicky, pak navyklým úsilím bezejmenných zdola. Média naštěstí mezi skandály a zlodějnami, sportovními výsledky, útoky teroristů na lidi či politiků na politiky občas zmíní třeba Měsíčkový den Ligy proti rakovině, pochod Avonu proti rakovině prsu, eurokonferenci k rakovině střev či varování před důsledky obezity, ale moc systematického úsilí či podnětů samotného zodpovědného ministerstva v tom není. Vlastně skoro žádné.  Občan neví, tuší, pídí se nebo se nezajímá. Máme svobodu vědět i nevědět, konat nezištně i zaplaceně nekonat.

A tu do naší barokně mlžné ospalosti vstoupila šokující půvabná herečka Angelina Jolie, podpíraná prý krásným Bradem Pittem, a hned bylo aspoň jeden den živo a jinak. Akční Angelina si nechala podle mediálního žargonu „uřezat prsa“, protože je po mamince nositelkou mutace genu BRCA1/2 a tedy vysokého rizika rakoviny prsu, potažmo i vaječníků a kolorekta. Odpovědně si tak snížila riziko onkologického onemocnění v prsech s přímým významem pro svou rodinu a nepřímým významem pro popularizaci onkoprevence napříč světem. Nechat si preventivně „uřezat prsa“ či cokoli jiného může některé navnadit, mnohé však spíše odradit nevyjasněnou brutalitou nápadu.

Mělo by se možná říci, že nešlo o „uřezání prsů“, nýbrž o standardní subkutánní mastektomii, tedy podkožní odstranění rizikové prsní žlázy s bezprostřední kosmetickou náhradou implantáty pro případy s prokázaným genetickým rizikem při mutaci genů BRCA1/BRCA2, kterou po doporučení genetikem nabízíme i našim ženám už léta, a které tudíž nemají méně možností než Angelina Jolie, pokud se zajímají a vědí. Tedy, že nemají méně možností co do onkologické prevence. Možností u filmu a v médiích mají asi méně. Mělo by se i vědět, že odstranění celých žláz a náhrada implantáty je spíše krajním a výjimečným řešením, že většina operací při časném záchytu nádoru může být méně náročných a šetrnějších. Kdo to však lidu oznámí ? Tiskový mluvčí ministerstva zdraví lidu pro poučení o zdraví ?

Báječná Angelina šla příkladem a předvedla v akci upozornění na problém, podobně jako před časem neméně báječná Anna K zase na svém vlastním prožitku. Po razantním impulsu hvězd má však následovat i také pozemská faktografie a osvěta. Tedy, co se onou prevencí míní, jaké jsou důvody, příležitosti a podmínky k časnému záchytu závažných onemocnění, jaké jsou možnosti řešení. Méně se ví, že jen v rámci mammární prevence i u nás procházejí genetickým vyšetřením na BRCA1/2 stovky pacientek a půl milionu je jich ročně vyšetřeno v mammografickém screeningu, který zachycuje už 3000 z celkových 6000 každoročních nových případů rakoviny prsu v ČR. A to v časnějších stádiích, s menšími nároky na léčbu a také už s celkovým významným poklesem letality této choroby. Že účast žen je už padesátiprocentní a je žádoucí ji dále zvyšovat. Mnozí dole vědí, mnozí se snad dozvědí, mnozí preventivně pomáhají, popularizují. Nahoře se preventivně spíše mlčí, taktizuje, intrikaří, neboť prý zase budou volby, což ostatně každoročně a pořád. Prostě volit si musíme stále, a to zejména svou cestu za štěstím, každý sám a kolem sebe, a to při centrálním bezvědomí.

Škoda, že nemůžeme volit nebo povolat a zaplatit do parlamentu, jeho zdravotních výborů nebo pro ministerské pozice třeba zrovna paní Angelinu Jolie. To by pak by pak do vlasti vstoupila nejen integrovaná zahraniční politika, ale i schůze by byly plné  a dřímalo by se při projevu s hlavou na lavici méně než při projevu prezidentském, pokud vůbec !  Dámy české, moravské a slezské, chopte se toho, nejste o nic méně hezké než Angelina, možná jen méně akční.

Blogy