České zemědělství chytá druhý dech

21. prosince 2015

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala zvýšit potravinovou soběstačnost České republiky. Nakolik se jí to daří ukazuje vývoj obratu českého agrárního zahraničního obchodu, který se v prvních třech čtvrtletích roku 2015 ve srovnání se stejným období roku 2014 zvýšil o 9,3 % .

Český agrární vývoz vzrostl o 10,8 % a dovoz se zvýšil jen o 7,9 % a schodek českého zahraničního obchodu se tak snížil o 26% a činní zhruba 11 miliard Kč (například v r. 2011 byl schodek 28 miliard Kč).V roce 2011 byl stupeň krytí dovozu vývozem 76% a v roce 2015 se zlepšil na 93%.

Z těchto údajů je zřejmé, že se daří zlepšovat potravinovou soběstačnost ČR, bohužel některé negativní trendy se nedaří eliminovat tak rychle jak bychom potřebovali.

V roce 1989 zaměstnávalo české zemědělství 567 tisíc lidí, loni už to bylo asi 100 tisíc. Přetrvává rozdíl mezi platy v zemědělství a průměrnou mzdou. Jednou z hlavních příčin je subvenční politika, která preferuje rostlinou výrobu před živočišnou výrobou.

V současnosti je vývoj českého zemědělství ohrožen nízkými výkupními cenami mléka a vepřového masa, které vyvolalo především zrušení mléčných kvót a ruské embargo na dovoz těchto komodit. Z tohoto důvodu se Evropská komise rozhodla poskytnout kompenzací nejvíce postiženým odvětvím. U českých chovatelů krav na mléko dosáhly ztráty na tržbách v první polovině roku 2015 přibližně 1,5 miliardy korun a chovatelé prasat přišli o 1,3 miliardy.

Na základě tohoto rozhodnutí Evropské komise česká vláda schválila návrh poskytnutí mimořádné podpory pro zemědělce, kteří podnikají v živočišné výrobě. Naši zemědělci mají dostat 604 milionů korun, z poloviny hrazených z rozpočtu EU a z poloviny z finančních rezerv Ministerstva zemědělství. Tuto podporu mají dostat chovatelé dojných krav a chovatelé prasat, jako kompenzaci za ztráty způsobené celoevropskou krizí v mléčném sektoru a nízkými výkupními cenami vepřového masa.

I poskytnutí této podpory ukazuje, že současná vláda považuje potravinovou soběstačnost a kvalitu potravin za důležité cíle české zemědělské politiky a věřím, že se pozitivní obrat ve vývoji českého zemědělství podaří zajistit i na další období.

Blogy