Vyjádření Marcela Chládka k atakům na jeho osobu z tohoto týdne

19. května 2014

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, jistě jste zaznamenali, že jsem se v posledních dnech stal terčem štvavé mediální kampaně s cílem mou osobu dehonestovat. Začalo to v úterý v Hospodářských novinách výmyslem o údajném pochybení v životopise, ve středu pokračovalo v Mladé frontě Dnes údajnou šikanou na ministerstvu školství a vyvrcholením byl páteční útok Lidových novin se snahou zpochybnit moji rigorózní práci z Univerzity Karlovy z roku 2006, kterou jsem mimochodem absolvoval v době, kdy jsem nezastával žádnou významnou politickou funkci.

Hlavním důvodem této štvavé kampaně jsou – nejen podle mého názoru, ale i podle názoru mnohých mých kolegů – mé úspěšné kroky na ministerstvu školství, kdy se mi podařilo odhalit ve skříních na ministerstvu celou řadu kostlivců po mých předchůdcích. A také jsem některým úředníkům přeťal jejich penězovody a dokonce jsem si dovolil chtít po nich práci. Týká se to hlavně určitých osob napojených na ODS, kteří na úřadě pracovali několik let za trojnásobné platy, než jaké mají běžní učitelé. To potvrzuje i vyjádření mnou odvolaného ředitele Jakuba Stárka z ODS, který nese plnou odpovědnost za problémy ve výchovných zařízeních a nejen za ně. Ten na Parlamentních listech (http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Starek-ODS-Ministr-Chladek-odvadi-pozornost-od-svych-problemu-319369) publikoval kritiku mé osoby, a to dokonce pod hlavičkou ODS, jíž je členem a za kterou kandiduje do Evropského parlamentu. O objektivitě útoků tohoto hlavního strůjce kampaně proti mé osobně lze tedy zcela oprávněně pochybovat. Je to jen laciná snaha pana Stárka zviditelnit se před nadcházejícími volbami do EP.

Třešničkou na dortu pak byl poslední útok, kterým Lidové noviny zpochybnily mou rigorózní práci. Veškeré debaty v této věci ukončil rektor Karlovy Univerzity prof. Tomáš Zima, který s děkankou filozofické fakulty, kde jsem před osmi lety rigorózní řízení absolvoval, zveřejnil vyjádření, ve kterém se píše: „Podoba rigorózní práce Marcela Chládka a její rozsah splňovaly nároky kladené tehdy na
rigorózní práce, celý průběh rigorózního řízení se řídil tehdy platnými zákony a vnitřními předpisy univerzity." Celé prohlášení Univerzity Karlovy najdete zde (http://www.cuni.cz/UK-5794.html)

Vážení přátelé, výše uvedené útoky, které nejsou ničím jiným než snahou o zastrašení, jsou jen dalším důkazem toho, že směr politiky ČSSD je správný a že se vláda pod vedením naší strany ubírá správným směrem. Nicméně se ptám: Co bude následovat? Budu já a mí kolegové čelit dalším útokům? Co se o sobě dozvím ze stránek denního tisku příště? Že jsem zavraždil babičku? Pevně věřím, že tyto nechutné praktiky pokračovat nebudou, protože do slušné společnosti nepatří.

Přátelé, moc Vám všem děkuji za podporu.

Blogy