Co prozradila už zpráva o migraci z roku 2014?

27. října 2015

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014 jasně vyvrací tvrzení a některé neoprávněné kritiky z letošního roku a to, že Češi jsou xenofobní a odmítají jakékoliv migranty či pomoc.

Ze zprávy totiž vyplývá, že ke dni 31. 12. 2014 bylo evidováno v informačním systému CIS -  451 923 cizinců s povoleným pobytem na území České republiky, z toho bylo 251 342 cizinců v rámci trvalého pobytu a 200 581 cizinců v kategorii přechodného pobytu. 

Největší zastoupení v obou kategoriích pobytu měli státní příslušníci Ukrajiny (104 388 osob), Slovenska (96 222 osob) a Vietnamu (56 666 osob).

To znamená, že cizinci představují v české populaci zhruba 5 % a byli integrováni do naší společnosti bez jakýchkoliv kvót.

Tato zpráva ukazuje, že Česká republika neodmítá ani žadatele o mezinárodní ochranu, protože v ČR požádalo o udělení mezinárodní ochrany celkem 1 156 osob, což bylo o 449 (63,5 %) žádostí více než v předchozím období. Jednalo se o země jako Ukrajinu (515 žadatelů), Sýrii (108 žadatelů), Vietnam (64 žadatelů), Rusko (43 žadatelů) a Kubu (42 žadatelů), kdy azyl byl udělen v 82 případech.

Ve stejném roce udělilo Ministerstvo vnitra doplňkovou ochranu 294 žadatelům a tato forma ochrany byla nejčastěji udělena stáním příslušníkům Ukrajiny (119 osob), Sýrie (71 osob), Kuby (28 osob), Běloruska (20 osob) a 16 osobám bez státní příslušnosti. Prodloužena pak byla ve 478 případech a nejčastěji se jednalo o státní příslušníky Kazachstánu (109 osob), následně Sýrie (82 osob), Běloruska (76 osob), osobám bez státní příslušnosti (66 osob) a Kuby (29 osob).

Zpráva již popisovala rostoucí nelegální migraci do České republiky a konstatovala nárůst počtu osob, které byly zjištěny při nelegální migraci na území České republiky. Ze 4 822 osob bylo 181 (tj. 3,8 %) zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici a 4 641 osob (tj. 96,2 %) při nelegálním pobytu. Vzrostl také počet osob, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění (2 149 osob), otázkou je, zda tyto osoby ve skutečnosti Českou republiku opustily.

Migrace v roce 2014 byla ještě v zásadě pod kontrolou a migrační tsunami spustil především až letošní příslib Německa, že nikoho neodmítne.

Ve zprávě se zmiňuje jako priorita stabilizace problémů syrských uprchlíků v místě jejich aktuálního pobytu a poskytnutí finančních prostředků na humanitární pomoc pro obyvatelstvo v Sýrii i pro potřeby uprchlíků v sousedních zemích, zejména v Libanonu a Jordánsku.

Celkový objem humanitární pomoci a další asistence ze strany České republiky, poskytnutý v souvislosti s konfliktem v Sýrii v letech 2012 až 2014, činil více než 140 mil. Kč. 

Česká republika se dlouhodobě aktivně podílí na zvládání migračních vln z východu, v minulosti i v současnosti a zde má nejenom velmi dobré zkušenosti, ale i výsledky.

Co však odmítá je jakékoliv direktivní přerozdělování nespecifikovaného počtu migrantů proti vůli přijímacích zemí i proti vůli jich samých.          

Blogy