ČSSD je připravena provést pozitivní systémové změny v oblasti školství

3. prosince 2013

Aktuální výsledky mezinárodních srovnávacích testů PISA, které hovoří o zastavení propadu českých školáků, jsou po dlouhé době pozitivní zprávou pro oblast vzdělávání. Je nutné brát tento mírný obrat jako otevřené dveře k rozsáhlejším a potřebným pozitivním změnám, které naše školství potřebuje.

Pro sociální demokracii je kvalitní a dostupné vzdělávání klíčovou prioritou. Z tohoto důvodu mě znepokojují dva negativní ukazatele, které z šetření PISA vyplývají.

Tím prvním je zhoršování klimatu na školách, kde je ČR nejhorší mezi všemi posuzovanými zeměmi. Sociální demokracie na tento negativní trend dlouhodobě upozorňovala a máme pro něj připraveno řešení: chceme se více zaměřit na výchovnou roli učitele, dokončit efektivní kariérní řád a na jeho základě zvýšit ohodnocení učitelů.

Druhým neblahým jevem pro české školství je přílišná závislost vzdělání žáka na jeho  socioekonomickém zázemí. Zde je nutné dbát na rovný přístup ke vzdělání pro všechny tak, aby nedocházelo k privatizaci veřejného vzdělávání či vylučování sociálně slabších ze vzdělávacího systému. I z tohoto důvodu ČSSD proto odmítá zavedení školného na veřejných vysokých školách. 

Kromě těchto problematických oblastí vyžaduje náš vzdělávací systém komplexnější změny.

Cíle a priority  ČSSD pro oblast školství, nazvané Kvalitní vzdělání dostupné všem

 

Blogy