ČSSD je v řešení bolestivého tématu exekucí vůdčí silou

3. února 2015

Oceňuji snahu našich politiků, kteří iniciovali vznik komise pro exekuce. Pro řešení palčivého problému je totiž třeba hledat širokou shodu na právní úpravě, kterou by se provedly změny v oblasti tzv. mobiliární exekuce. Sociální demokracie dokládá, že při řešení bolestivého tématu nadále funguje v české politice jako vůdčí síla.

ČSSD má pro ulehčení situace zejména rodin s dětmi už konkrétní opatření, řešit by se však měla také celá oblast nebankovních půjček. Vše s cílem právně ukotvit pravidla tak, aby exekuce negativním způsobem nepostihovaly zejména rodiny a přitom pořád platilo, že dluhy se musejí splácet.

Velkou práci odvádí při řešení palčivé oblasti náš poslanec Jeroným Tejc. Podle návrhu sociální demokracie by se měl rozšířit počet věcí, které exekutor nebude moci při výkonu kompetence zabavovat. Je nepatřičné a nedůstojné, aby exekutoři z bytů odnášeli dětské hračky nebo spotřebiče nízké hodnoty, které jsou však nezbytné pro udrženízákladní hygieny rodiny. Stejně nepřípustný by měl být i prodej nemovitosti dlužníka pro dluh do 50 tisíc korun.

Ráda bych dodala, že bychom neměli v souvislosti s exekucemi zapomínat na celou oblast nebankovních půjček. V současné době v České republice působí podle informací odborného zázemí strany zhruba 28 tisíc nebankovních poskytovatelů úvěrů. Ti až na výjimky připravují úvěrové smlouvy tak, že obsahují řadu ustanovení, které končí právě exekucemi.

Je nutné tedy vytvořit takový zákon, na jehož základě by bylo možné poskytovat úvěry podnikatelsky pouze za podmínek stejných nebo obdobných jako u držitelů bankovní licence.

Blogy