ČSSD: lepší distribuce léků a prosazení otcovské dovolené

13. září 2016

Úvod tiskové konference ČSSD obstaral Roman Sklenák, předseda Poslaneckého klubu sociální demokracie. Zdůraznil, že Sněmovna bude přijímat zákon o střetu zájmů. Roman Sklenák oznámil, že ČSSD má tento zákon za velmi potřebný a bude trvat na přijetí pravidel, které omezí srůstání ekonomické, politické a mediální moci.

Ministr Jiří Dienstbier, jehož úřad zákon o střetu zájmů připravil, prohlásil, že současná legislativa již není zcela připravena postihnout veškeré možné alternativy střetu zájmů. Bude tedy třeba střet zájmů znovu definovat. Tak, jak tomu ostatně učinilo již 23 dalších zemí Evropské unie.

Jiří Dienstbier zdůraznil, že pokud zůstanou zachovány všechny základní principy navrhovaného zákona, dočkáme se solidní a moderní legislativní úpravy.

Důležité návrhy ministerstva zdravotnictví představil ministr Svatopluk Němeček. Zastavil se u postgraduálního vzdělávání lékařů, které doktorům zásadně zjednoduší vzdělávací procesy. Ministr podtrhl, že nový systém bude k lékařům přátelštější a posílí jejich ochotu v oboru zůstat a neodcházet do zahraničí.

Ministr zdravotnictví Němeček dále mluvil o legislativní normě, upravující pravidla reexportu léků. Nastaví spravedlivější a transparentnější pravidla distribuce léčiv a mnohem plynulejší zásobování domácího trhu potřebnými léčivy. „Zajistíme výrazně lepší dostupnost léků pro české pacienty," zdůraznil Svatopluk Němeček.

O novele zákona o nemocenském pojištění, která rozšiřuje okruh příjemců sirotčího důchodu, zakotvuje nárok dobrovolných hasičů a zejména zavádí otcovskou dovolenou, hovořila poslankyně Miroslava Strnadlová, členka Výboru pro sociální politiku. „Účelem otcovské poporodní péče je především posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči krátce po porodu, podpora a motivace tatínků k zapojení se do péče o miminko a rozvoj rodinných vztahů," uvedla poslankyně Strnadlová.

Tato dávka bude poskytována z nemocenského pojištění otci dítěte po dobu jednoho týdne, její výše bude za kalendářní den činit 70 % denního vyměřovacího základu výdělku. Nástup na otcovskou bude možný v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Úředníci ministerstva financí sice s tímto záměrem vyslovili nesouhlas, ČSSD nicméně na otcovské dovolené trvá.

Blogy