ČSSD odmítá další nekoncepční zásahy ministra Hegera v oblasti zdravotnictví!

18. dubna 2013

Sociální demokracie odmítá další nekoncepční a chaotické zásahy ministra zdravotnictví Leoše Hegera, které ve svém důsledku poškodí pacienty a zhorší zdravotní péči v naší zemi. Jsme proti tomu, aby docházelo k nepřipravenému slučování zdravotních ústavů a nemocnic, které vyvolá jen další zmatek. Hlavní argument ministra Hegera o úspoře ve výši 60 milionů korun je pouze zástupný důvod pro takto nešetrné zásahy. V oblasti zdravotnictví se pohybuje přes 290 miliard korun a jakékoli změny musí být systémové, nikoli nahodilé.

Velké a neřiditelné zdravotní molochy jsme zažili již za socialismu. Pokud si ministr bere vzor z dob minulých, pak by si měl osvojit z této doby především dobré příklady - lépe strukturované zdravotnictví, tedy nemocnice prvního, druhého a třetího typu a také specializované ústavy.

Ministr Heger stále ignoruje výzvu ČSSD ze září minulého roku, kdy jsme jej požádali o zveřejnění komplexního záměru a kroků, které hodlá v oblasti státních nemocnic provést. Místo toho realizuje své zásahy zcela podloudně a bez elementární dohody s politickou opozicí, kraji či vedením nemocnic. Své kroky navíc provádí ve spolupráci s lidmi, kteří neprošli pro své manažerské funkce výběrovým řízením, jak ukládá vyhláška ministerstva zdravotnictví číslo 247 z roku 1993. Výsledkem takto nekompetentního ministrova jednání je fakt, že cíle neznají ani vedoucí klinik či zástupci kraje.

Sociální demokracie ministra Hegera žádá, aby celá koncepce proměn dosud státem řízeného zdravotnictví byla projednávána transparentně a veřejně, protože jde o nakládání s veřejnými prostředky a veřejným majetkem.

Opětovně apeluje na to, aby ministr tuto koncepci veřejně představil a projednal se všemi kompetentními stranami a nesnažil se o skryté a nepřijatelné zásahy do českého zdravotnictví s dlouhodobými důsledky.

Blogy