ČSSD představuje šest kroků pro záchranu učňovského a odborného školství

23. července 2013

Sociální demokracie je znepokojena pokračujícím propadem českého školství. Poté, co byla oblast vzdělávání poškozována špatnou prací ministrů pravicové vlády P.Nečase, pokračuje další propad vinou současné politické krize. ČSSD proto hned po pádu Nečasovy vlády představila šest klíčových oblastí, ve kterých by měla každá vláda, která bude řídit oblast školství do voleb 2014, pokračovat.

Jednou z oblastí vzdělávání, která se kontinuálně propadá, je oblast učňovského a odborného školství. ČSSD je přesvědčena, že není možné dál nečinně přihlížet a ve stínu politické krize dál ztrácet čas absencí jakéhokoli řešení. Je nutné problém aktivně a systémově řešit.

ČSSD představuje šest kroků pro systémovou podporu učňovského a odborného školství:

 • Příprava revize studijních oborů. Je nutné analyzovat, které obory a jací pracovníci v ČR na trhu práce schází.
 • Návrat potřebné prestiže a perspektivy pro učňovské i odborné vzdělávání. Chceme zavést mistrovské zkoušky, které by ještě efektivněji klasifikovaly budoucí zaměstnance. 
 • Zlepšení financování této oblasti vzdělávání – zaměřit se na kvalitní vybavení odborných škol. Změna financování regionálního školství nesmí poškodit učňovské a odborné školy. 
 • Příprava srozumitelných kritérií státní maturity tak, aby byl jeden typ maturity pro všeobecně vzdělávací školy a jeden typ pro školy odborné.
 • Zavedení polytechnického vzdělávání od předškolních zařízení.
 • Systémové propojení spolupráci škol a firem.

Sociální demokracie je přesvědčena, že tyto kroky je nutné prosazovat k potřebnému obnovení a systémové podpoře učňovského a odborného vzdělávání. Tuto koncepci jsme zároveň připraveni projednat v rámci školského senátního výboru. Zároveň ČSSD prohlašuje, že je připravena tyto priority prosadit v rámci záchrany učňovského a odborného školství v případě, že získáme v příštích volbách důvěru občanů a budeme mít vládní odpovědnost. 

Mezi klíčové oblasti, ve kterých je nutné v oblasti školství pokračovat, patří podle ČSSD tyto:

 1. Novela vysokoškolského zákona – chceme zachránit dosavadní práce, které byly na novele provedeny. Nabízíme jednání rektorům vysokých škol nad připomínkami a návrhy ČSSD tak, abychom mohli společně dosáhnout shody a tento důležitý zákon se mohl dostat do finální legislativní podoby.
 2. Změna financování regionálního školství – jsme pro změnu financování tak, aby byla spravedlivá a neodvozovala se jen podle počtu studentů.
 3. Státní maturita – musíme dokončit podobu státní maturity, vyhodnotit dosavadní zkušenosti a přijmout zásadní změny v oblasti obsahové kvality i finančního plnění, které je velmi neefektivní. 
 4. Kariérní řád – není přijatelné, aby s pádem pravicové vlády spadl pod stůl i kariérní řád, je nutné jej dokončit tak, aby plnil co nejdříve svou roli.
 5. Učňovské školství – je nutné dále pracovat na systémové podpoře a rozvoji učňovského školství. 
 6. Zvýšení kapacit v předškolních zařízeních – ČSSD představila čtyři návrhy, jak vyřešit nedostatek míst v mateřských školách.

 

Blogy