Demokracie jinak

16. listopadu 2012

Je velmi smutné, že místo abychom 23 let po sametové revoluci společně slavili, velká část občanů této země musí opět demonstrovat za svá práva a základní sociální jistoty.

Vnímám jako obrovský dluhy vůči ideálům 17. listopadu, že se dnes opět jinak zachází s běžnými občany a jinak s úzkou privilegovanou skupinou vyvolených, ať se to týká zdravotnictví, školství či rovnosti před zákonem. Vládu jedné strany dnes nahradila vláda samozvaných elit a různých obchodních a finančních skupin. Nelze proto přehlédnout, že neprotestuje nějaká izolovaná skupinka nespokojenců, ale široká skupina odborů, občanských iniciativ a sdružení.

Blogy