Den učitelů - poděkování za náročnou práci

26. března 2012

Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám popřála vše nejlepší a mnoho pracovních i osobních úspěchů ke Dni učitelů.

Tento svátek má v naší zemi dlouhou tradici- jako datum bylo vybráno výročí narození jedné z největších evropských osobností své doby, Jana Ámose Komenského.

Vy, kteří kráčíte v jeho šlépějích, jste na sebe vzali mimořádně náročný a zodpovědný úkol, kterým je formování budoucích generací a tím pádem i budoucí podoby naší země. To, zda i v roce 2030 či 2050 budeme patřit mezi vyspělé evropské státy se slušnou úrovní humanitních věd, moderní medicínou či rozvinutým průmyslem, závisí ve velké míře právě na Vás, učitelích a pedagogických pracovnících.

Vzpomeneme-li si na svá školní a studentská léta, zcela určitě se nám vybaví pedagogové, kteří nám nejen předali klíčové vědomosti, ale hlavně nám ukázali cestu, kterou se v životě ubíráme a často nás i nasměrovali do našich budoucích profesí.

Řada špičkových vědců, umělců či sportovců má jedno společné – byl to jejich učitel, kdo v nich správně rozpoznal jejich talent, který nyní obohacuje nás všechny. Ale jsou tu i jiné případy - o to častější a ve svém důsledku neméně důležité. Případy, kdy se díky pozitivnímu vlivu svého učitele mladý člověk ze sociálně narušené rodiny nestal přímo významnou osobností, ale „jen“ slušným člověkem a platným členem společnosti.

Za tohle vše Vám právem náleží náš dík i společenská prestiž, kterou naše (neboť jsem, ačkoliv se věnuji politice, rovněž profesí učitelka) povolání má. Přejme si, aby postupně rostlo i hmotné ocenění práce pedagoga. To, že můžeme být na naše školství hrdí, že naše školství naplňuje Komenského citát: „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat“, je totiž hlavně zásluha Vás, učitelů.

 

Vaše Vlasta Bohdalová

Dne 28. 3. v  Českých Budějovicích

Blogy