Do řešení situace v Moravskoslezském kraji se musí zapojit vlastníci OKD

17. září 2013

Situace v Moravskoslezském kraji, o které jsem detailně informován, je vážná. Nejen, že hrozí ztráta pracovních míst horníků v souvislosti s problémy v OKD, ale návazně je rozkmitána perspektiva v dalších firmách na Ostravsku.

Důvodů je samozřejmě celá řada, například těžba břidlicového plynu v USA či masivní dovoz levného uhlí do Evropy. Tento problém je umocněn špatným hospodařením OKD. Pravděpodobně špatná manažerská rozhodnutí, zdá se, přibližují podnik k možným dramatickým horizontům. Nelze se proto divit, že zaměstnanci veřejně vyjadřují značnou nespokojenost.

Základním řešením musí být odpovědnost vlastníků se o firmu a její perspektivu včetně zaměstnanců postarat. Zisky z minulých let by měly být využity k překlenutí současných ekonomických problémů. Vedle toho musí být stát připraven hledat nějaké schůdné řešení, které by eliminovalo sociální krizi v celém regionu. Proto je naší snahou intenzivně jednat se všemi zainteresovanými subjekty. Projekt na případný majetkový vstup státu je připraven, ale nedovedu si představit jeho spuštění bez aktivní spolupráce a pokory stávajících vlastníků. Po vyřešení současných problémů musí nastat období skutečné restrukturalizace regionu, které se neobejde bez státem garantovaných projektů.

Blogy