Doplnění Ústavního soudu odvrátilo nebezpečí jeho zablokování

3. května 2013

Dnešní jmenování tří soudců Ústavního soudu a naplnění ústavou předpokládaného stavu soudu je zásadní z hlediska ochrany ústavnosti a základních práv lidí v České republice.

Více než rok trvající neúplné obsazení soudu mohlo vést až k zablokování jeho řádné činnosti a tím k odmítnutí spravedlnosti osobám obracejícím se na soud. Doplnění soudu bylo umožněno solidním postupem prezidenta ve srovnání s jeho předchůdcem, zejména konzultacemi s respektovanými právními autoritami a respektováním jejich doporučení. Navržení soudci splňovali odborné standardy a nezavdali jakékoliv pochybnosti o jejich morální integritě. Z tohoto důvodu mohl Senát s čistým svědomím dát souhlas s jejich jmenováním.

Ústavní soud čeká v letošním roce řada dalších nominací ze strany prezidenta. Pokud prezident udrží nastavenou laťku a opětovně navrhne odborně i morálně nezpochybnitelné osobnosti, není třeba pochybovat o jejich podpoře i ze strany Senátu. Byla by to dobrá zpráva pro ochranu ústavnosti a základních lidských práv a svobod v České republice.

Blogy